archief
contact
+31 6 53239630

Op pad met je paard: alles over trai­lers, auto’s en rijbewijzen

🔴 DEN HAAG Veilig de weg op met je paard, dat wil natuur­lijk ieder­een. Wat komt daar bij kijken? Welke auto is geschikt? En welk rijbe­wijs heb je nodig? We zetten het op een rij. 

🔴 Den Haag
Op avon­tuur met je paard, wie geniet hier nou niet van? Of je nou heer­lijk recre­a­tief buiten gaat rijden en de mooi­ste natuur opzoekt of elk week­end trouw op wedstrijd gaat; je wilt veilig de weg op. Het kiezen van een paar­den­trai­ler om je gelief­de dier in te zetten is een belang­rijk besluit. Je wil je paard zo veilig moge­lijk van A naar B vervoe­ren. Maar de auto die je voor de trai­ler zet is minstens nog belangrijker.

De keuze voor de juis­te auto voor jouw trai­ler is onmis­baar om veilig de weg op te gaan. Normaliter is een nieu­we auto uitkie­zen al best een zoek­tocht. Moet je er een trai­ler achter kunnen hangen, dan stel je ande­re eisen. Hierbij wat prak­ti­sche tips.

Rijbewijs

Beschik je niet over een BE-rijbe­wijs? Dan moet je uitgaan van de volgen­de situ­a­tie met je rijbe­wijs B:

  • een aanhan­ger trek­ken van maxi­maal 750 kilo (lege gewicht + laadvermogen);
  • een aanhan­ger trek­ken van meer dan 750 kilo als de auto en de aanhan­ger samen niet boven de 3.500 kilo (lege gewicht + laad­ver­mo­gen) uitkomen. 
auto met paardentrailer
Rijden met een paar­den­trai­ler vraagt extra vaar­dig­he­den van de bestuur­der. Een BE-rijbe­wijs wordt dan ook aanbe­vo­len en is meest­al ook verplicht.
📸 Steven Stegen

Los van de tech­ni­sche wetge­ving is het altijd verstan­dig om een BE-rijbe­wijs te halen als je met een trai­ler wilt rijden. Je weet dan name­lijk alle ‘ins en outs’ van het rijden met een paar­den­trai­ler. Heb je een BE-rijbe­wijs? Dan is je groot­ste zorg dat de totaal­com­bi­na­tie niet boven de 3.500 kilo­gram uitkomt. 

Trailer

Zorg dat je het lege gewicht van je trai­ler kent. Een 1‑paards-trai­ler heeft natuur­lijk een ander gewicht dan een 2- of zelfs 3‑paards-trai­ler. Daarnaast zorg je natuur­lijk dat je het gewicht van je paard kent. Mocht je dit niet weten, er zijn diver­se mobie­le weeg­scha­len in de omloopt die bij jou op stal kunnen komen. Tel het gewicht van het paard en de trai­ler bij elkaar op en je weet wat jouw nieu­we auto moet kunnen trek­ken. En of je dit vermo­gen mag trek­ken met jouw rijbewijs. 

Over het alge­meen geno­men weegt een een Shetlander of Welsh pony tussen de 250 en 300 kg, gemid­del­de paar­den tussen de 400 en 700 kg en Shires en grote Belgische trek­paar­den tussen de 700 en 1000 kg. 

Type auto’s

Er zijn diver­se type auto’s in de meest uiteen­lo­pen­de prijs­ca­te­go­rie­ën te vinden, maar je zult merken dat je al snel uitkomt op een SUV. Denk daar­bij bijvoor­beeld aan een Audi Q7, BMW X5, Dodge Nitro of bijvoor­beeld een wat meer low-budget-vari­ant: Kia Sorento of Ford Explorer. 

Als je liever niet in een grote (en zware) SUV rijdt, vallen de Audi A6, Volkswagen Phaeton of een Volvo V90 ook in de cate­go­rie van auto’s die een bijzon­der groot trek­ver­mo­gen hebben. 

Tot slot is ook de kogel­druk een belang­rijk element. Je wilt primair op zoek gaan naar auto’s met een kogel­druk van rond de 100 kg. De kogel­druk is de druk van de trai­ler op de trek­haak en zorgt ervoor dat de trai­ler stabiel achter je auto hangt. 

Denk bij de keuze voor een auto die een trai­ler moet trek­ken ook aan de laad­ruim­te van de auto zelf. Gaan er ook nog veel extra spul­len mee als je op pad gaat? Hou reke­ning met de maxi­ma­le kogel­druk van je trek­haak en de brand­stof waar­op de wagen rijdt. Ga je voor een diesel, dan mag je bepaal­de mili­eu­zo­nes niet in. 

Heb je dan denk je jouw droom­au­to gevon­den? Controleer deze dan eens op de beken­de­re paar­den­fo­ra’s, vraag mensen daar naar hun erva­ring. Hetzelfde kun je doen op cara­van­fo­ra, deze mensen hebben welis­waar geen verstand van paar­den, maar van laad­ver­mo­gen des te meer.

Er zijn veel zaken om aan te denken alvo­rens je veilig de weg op kunt met je nieuw aange­schaf­te auto. Heb je dan einde­lijk je keuze gemaakt en weet je zeker dat je over wilt gaan tot aankoop van jouw nieu­we droom­au­to, dan kun je de auto kopen en de auto over­schrij­ven op jouw naam. 

gerelateerde berichten
Total
186
Share