archief
contact
+31 6 53239630

Marc Houtzager vol lof over Indoor Hartje Drenthe

🔴 BEILEN Indoor Hartje Drenthe heeft dit jaar een topbezetting. Tijdens editie 2019 is de deelname groter dan ooit. Ook Marc Houtzager, vorige week tweede in de wereldbeker in Basel, is in Beilen met jonge paarden van de partij.

🔴 Beilen
Het verdwijnen van de internationale springwedstrijd in Drachten heeft de organisatie van Indoor Hartje Drenthe geen windeieren gelegd. Tijdens editie 2019 is de deelname groter dan ooit. Ook Marc Houtzager, vorige week tweede in de wereldbeker in Basel, is in Beilen met jonge paarden van de partij.

I hurried into Testprepwell the local 300-135 exam dumps department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and 300-135 exam dumps grumbled2 to myself. I would be in here forever and I 300-135 dumps just 300-135 exam dumps had so much to 300-135 practice test do. Chirsmas was beginning 300-135 exam dumps to become such a drag. I CCNA Security 210-260 Dumps kinda wished 300-135 dumps that I could just sleep through Chirsmas. But 300-135 practice test I hurried the 300-101 VCE best I could through all the people to the toy department. Once again 300-135 exam dumps I Learnguidepdf 300-135 pdf kind of mumbled3 300-135 practice test to myself 300-135 pdf at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found 300-135 dumps myself in the doll aisle5. Out of the 300-101 VCE corner of my eye I saw a little boy about 300-135 practice test 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair 300-135 practice test and CCNA Security 210-260 Dumps he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept loking over at 300-135 dumps the Learnguidepdf CCNA Security 210-260 Dumps little Learnguidepdf boy 300-135 exam dumps and wondered who the doll was for. I 300-135 practice test watched him turn to a woman and 300-135 pdf he called his 300-135 practice test Learnguidepdf aunt by Testprepwell name 300-135 dumps 300-101 VCE and said, “Are you sure Learnguidepdf I don’t have enough money?” She replied Testprepwell a 300-135 pdf bit impatiently, “You know that you 300-135 practice test don’t have enough money for it.” The 300-135 practice test aunt told the little boy not to 300-135 pdf 300-135 exam dumps go anywhere that she had 300-135 exam dumps to go and get 300-135 exam dumps CCNA Security 210-260 Dumps some other things and would be back in a 300-135 dumps few 300-135 pdf minutes. And then she Learnguidepdf 300-135 exam dumps left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe 300-135 practice test Santa was going to bring it 300-101 VCE . Testprepwell He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have 300-135 exam dumps to give the doll to my Mama to 300-135 practice test take to her. “I asked him 300-135 pdf where his siter CCNA Security 210-260 Dumps was. He looked at me with the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus. My Daddy says that Mamma is going to 300-101 VCE have to go be with her.” My heart 300-101 VCE nearly 300-101 VCE stopped beating. Then the boy looked at 300-135 exam dumps me again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not to go yet. I told 300-135 practice test CCNA Security 210-260 Dumps him to tell her to wait till I got CCNA Security 210-260 Dumps back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some Testprepwell picture he’d had taken at 300-135 practice test the front of the store. He said, “I want my Mama to 300-135 pdf take 300-101 VCE this with her so the dosen’t ever forget me. I love 300-135 dumps Learnguidepdf my Mama so very much 300-135 exam dumps and I wish 300-101 VCE she 300-135 dumps dind not have to 300-101 VCE leave 300-135 exam dumps me.But Daddy says she will need CCNA Security 210-260 Dumps to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and 300-135 practice test had grown so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked Testprepwell the little boy, “Shall we CCNA Security 210-260 Dumps count that miney one Learnguidepdf more time?” He grew 300-135 pdf excited and said, “Yes,I just know it has to 300-135 exam dumps be enough.” So 300-101 VCE I slipped my CCNA Security 210-260 Dumps money in with his and 300-135 dumps we began to 300-135 dumps count 300-135 dumps it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Testprepwell Jesus for giving me enough money.” Then the boy said, “I just Testprepwell asked Jesus to give 300-135 exam dumps me enough money CCNA Security 210-260 Dumps to buy this doll so Testprepwell Learnguidepdf Mama can take it with her to give my sister. And CCNA Security 210-260 Dumps he heard my prayer. I wanted 300-101 VCE to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t 300-135 pdf ask 300-135 dumps him, but he gave 300-101 VCE me enough to buy the doll and a rose for my Mama. She loves white rose so much. “In a few minutes the aunt came back and 300-135 pdf I wheeled my cart away. I could CCNA Security 210-260 Dumps not 300-135 pdf keep from thinking about the little boy as I finished CCNA Security 210-260 Dumps my Testprepwell shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And 300-135 pdf I 300-135 pdf kept remembering 300-101 VCE a story I had seen in the Learnguidepdf newspaper 300-135 practice test several days Learnguidepdf earlier CCNA Security 210-260 Dumps about 300-135 dumps a drunk driver hitting Testprepwell a car Learnguidepdf 300-135 practice test and killing7 300-135 dumps Learnguidepdf a little girl and the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to 300-135 pdf remove the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family had disconnected the Testprepwell Testprepwell life support and the young woman had died. I could not 300-135 dumps 300-135 dumps 300-101 VCE forget the little CCNA Security 210-260 Dumps boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, Testprepwell I could 300-135 pdf Testprepwell Learnguidepdf not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the Testprepwell picture of the little boy in the store. I left there Learnguidepdf in tears, Learnguidepdf thier life changed forever. The love that little boy had for his little 300-101 VCE sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Houtzager won in 2001 de Grote Prijs van Indoor Hartje Drenthe. ,,Ik ben zeker tien jaar niet meer hier geweest. We moesten toen nog inrijden in dat kleine halletje. Moet je nu eens kijken hoe mooi de accommodatie is. Het is hier prima voor mekaar en daarom start ik hier nu ook graag”, aldus de topruiter uit Rouveen.

Ook echtgenote Julia Houtzager-Kayser is van de partij, net als bijvoorbeeld Albert Zoer, Daan en Mareille van Geel en Chantal Regter, die vrijdag het ZZ twee fasen won met Quilando.

De deelname in Beilen is enorm. Zo tegen de 80 combinaties in de klasse Z en meer dan 40 in het ZZ. Zaterdagavond is de grote finale. ,,We zitten echt wel aan het maximum wat mogelijk is”, vertelt voorzitter Gert Wonder van de concourscommissie. ,,Ik denk dat de ruiters de goede sfeer en accommodatie erg waarderen. Als er probleempjes zijn dan lossen we die vroegtijdig en ruitervriendelijk op. Je merkt gewoon dat iedereen het erg naar z’n zin heeft.”

Gert Wonder Indoor Hartje Drenthe
Gert Wonder van de concourscommissie Indoor Hartje Drenthe.
📸 Steven Stegen

De Grote Prijs begint zaterdagavond om 21.00 uur en is gratis toegankelijk. Vorig jaar won Laura Slager de finale van Indoor Hartje Drenthe met La Serena en zij is ook deze keer weer van de partij, al is nog onduidelijk of ze zich zal kwalificeren voor de Grote Prijs.

Total
2
Shares
gerelateerde berichten
Total
2
Share