archief
contact
+31 6 53239630

Volbloedhengst Kreator overleden

PESSE — De volbloed­hengst Kreator is afge­lo­pen zondag over­le­den. Hengstenhouder Peter Rinkes vond de 18-jari­ge hengst dood in z’n stal.

De hengst Kreator.
De hengst Kreator.

Er was geen enkel voor­te­ken dat Kreator zou over­lij­den. „Ik liet hem zondag net als alle ande­re dagen van de week los in de binnen­bak. Daar liet ik hem altijd een uurtje loslo­pen om hem daar­na een kwar­tier­tje te longe­ren. Toen ik Kreator zondag wilde gaan longe­ren was hij in zijn box over­le­den”, aldus Peter Rinkes, de ontdek­ker van deze volbloedhengst.

Kreator moest een lange weg afleg­gen om voor goed­keu­ring bij het KWPN in aanmer­king te komen. Tijdens dit proces werd er een syndi­caat opge­richt die deze hengst in eigen­dom verwierf. Na zijn goed­keu­ring werd dit syndi­caat opge­he­ven en werden de eigen­doms­rech­ten van Kreator terug­ge­ge­ven aan de fami­lie Rinkes.

Afgelopen najaar liet Kreator een zeer goede collec­tie veulens zien tijdens de verplich­te afstam­me­lin­gen­keu­ring. Kreator xx kon in 2001 aange­kocht worden in Tsjechië, nadat een pees­bles­su­re een einde had gemaakt aan zijn indruk­wek­ken­de carri­è­re op de renbaan.

Stegen.net
gerelateerde berichten
Total
0
Share