‘Hippische sector belangrijk voor nieuwe gemeente in Westerkwartier’

  • 12 september 2018 15:07

door: redactie, 12 september 2018 15:07

Tolbert | Stegen.net
Outdoor Tolbert biedt niet alleen de bekende springrubrieken, maar kent dit jaar ook een uitgebreid nevenprogramma. Zo komen op vrijdag 21 september politici praten over de mogelijkheden van het Westerkwartier als paardenregio.

Kunnen onze paarden nog wel voldoende natuurlijk gedrag vertonen? De Partij voor de Dieren vindt dat weidegang het uitgangspunt moet zijn.

De hippische sector is belangrijk in het Groningse Westerkwartier.

Westerkwartier Paardenkwartier bestaat al langer en werkt nauw samen met Outdoor Tolbert. Ella Huizinga is bij beide organisaties betrokken. ,,Vanuit Outdoor Tolbert kunnen wij de Stuurgroep Westerkwartier Paardenkwartier een podium bieden. Daarom organiseren wij ook een politiek café, waarin wij de politieke partijen die nu druk bezig zijn hun verkiezingsprogramma’s te schrijven voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen willen overtuigen volop aandacht te hebben voor de paardensector.”

Huizinga: ,,Op termijn zal in de nieuwe gemeente niet alleen een zekere mate van krimp optreden, maar ook zullen veel kleinschalige agrarische bedrijven hun activiteiten beëindigen. Het zijn juist de hippische bedrijven die de geëigende partners zijn om die vrijkomende ruimte in te vullen.”

De voorzitter van Westerkwartier Paardenkwartier, Sietse van Dellen, onderstreept dat: ,,We willen de bouwstenen leveren om samen met de gemeentelijke en provinciale politiek een infrastructuur neer gaan zetten waardoor bedrijven in onze sector zich op voorhand welkom voelen in deze regio.”

Ruiterroutes
Van Dellen: ,,Dit gebied met zijn fraaie coulisselandschap leent zich niet voor een grootschalige landbouw met megastallen. Daarnaast zal er in de planologie van dit gebied rekening gehouden moeten worden met zowel de sportieve als recreatieve hippische sportbeoefening. Er zijn plannen om vele hectares natuur te gaan ontwikkelen. Prachtig, maar daarin zal ook ruimte moeten worden gerealiseerd voor ruiterroutes”, aldus Van Dellen.

Huizinga: ,,Wij hopen in staat te zijn de gemeentelijke en provinciale politiek op de locatie van Outdoor Tolbert te overtuigen van het belang van onze sector. De uitkomst van deze bijeenkomst zou moeten zijn dat we de politiek er van overtuigen dat we samen moeten werken aan een levensvatbare nieuwe gemeente. De hippische sector kan aan die levensvatbaarheid een belangrijke bijdrage leveren.”

Het politiek café wordt gehouden op vrijdag 21 september en start om 15.00 uur. De locatie is de HJC Manege in Tolbert.