archief
contact
+31 6 53239630

Anouk Noordman, Marjan Hooge en Zoë Zwiggelaar val­len op in Exloo

🔴 Exloo Anouk Noordman won zon­dag bij de dres­suur­wed­strijd in Exloo de zwaar­ste klasse. Met haar paard Zeronica was ze de beste in de gecom­bi­neerde Grand Prix en Inter II. In het ZZ-zwaar behaalde Zoë Zwiggelaar een dub­bele zege. Ook Marjan Hooge imponeerde. 
Anouk Noordman met Zeronica.

I hur­ried into the local Exampdfview depart­ment store to grab1 CISSP exam dumps some Exampdfview last Examdumpsview minute Chirsmas gifts. I loo­ked at all CISSP pdf CISSP exam dumps the peo­ple and 210–060 Dumps 300–101 Dumps grumbled2 to myself. I would be Exampdfview in CISSP pdf here fore­ver and I just had so much 210–060 Dumps to do. Chirsmas CISSP trai­ning CISSP exam dumps was begin­ning 210–060 Dumps to become such CISSP exam dumps a drag. I kinda wis­hed that I CISSP exam dumps 300–101 Dumps could just sleep through Chirsmas. But I hur­ried the Exampdfview best I could through CISSP trai­ning all the CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons peo­ple to CISSP pdf the toy depart­ment. Exampdfview Once again I kind of mumbled3 CISSP exam dumps 210–060 Dumps to myself at the pri­ces 300–101 Dumps 300–101 Dumps of all these 300–101 Dumps toys, and won­de­red if the CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons grand­kids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the cor­ner CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons of Exampdfview my eye I saw a little boy about Examdumpsview 5 hol­ding a lovely doll.He kept touching6 CISSP pdf her hair and he held her CISSP trai­ning so gently. I CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons could not seem to help myself. I just kept loking over at the little boy and won­de­red who the 300–101 Dumps doll was 210–060 Dumps for. I wat­ched him turn to a woman and he cal­led his aunt by 210–060 Dumps name and said, “Are you sure I don’t have enough money?” She CISSP pdf replied a bit impa­tiently, CISSP pdf Exampdfview “You know 210–060 Dumps that Exampdfview you don’t have CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons enough money for it.” 210–060 Dumps The aunt told the little boy CISSP exam dumps not to go any­where that she had to go and get some Exampdfview other things CISSP trai­ning 300–101 Dumps and would be back in a few minu­tes. And then she left the aisle. The Examdumpsview boy con­ti­nued to hold the doll. After a bit I CISSP trai­ning asked the boy who the CISSP exam dumps doll was for. He 300–101 Dumps said, “It is the doll my sis­ter wan­ted so badly for Chirsmas. She just knew Exampdfview that Santa would bring it. “I Examdumpsview told him that CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons maybe Santa was going to bring it . He said, CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons “No, Santa can’t go CISSP exam dumps where my sis­ter is.… I have to give the doll to my Mama to take to her. CISSP trai­ning “I asked him where his siter was. He loo­ked at me with the sad­dest eyes and CISSP trai­ning said, “She Exampdfview was gone to be with Jesus. 

My Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” CISSP pdf My heart nearly stop­ped bea­ting. Then the boy loo­ked at me again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not to go yet. I told Examdumpsview him to tell her to wait till 210–060 Dumps I got back from the store.” Then he asked me if i wan­ted to see his pic­ture. I told CISSP exam dumps him I’d love to. He pul­led 210–060 Dumps 300–101 Dumps out some pic­ture he’d had taken at the front of the store. He said, “I want my Mama to take this with 300–101 Dumps her Examdumpsview so the dosen’t ever for­get me. I love my Examdumpsview Mama so very much and I wish she dind not have to leave me.But 210–060 Dumps Daddy says she will CISSP trai­ning need to be CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons with CISSP pdf my sis­ter.” Examdumpsview I saw that the little CISSP exam dumps boy had lowe­red his head and had CISSP pdf grown so qiuet. While he was not loo­king I rea­ched into my purse and pil­led out a CISSP exam dumps hand­ful Exampdfview of bills. I 300–101 Dumps CISSP pdf asked the little CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons boy, “Shall we count that miney one more time?” He Exampdfview grew CISSP exam dumps CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons exci­ted Exampdfview and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So CISSP trai­ning I slip­ped my CISSP pdf money in with his and we began to count CISSP trai­ning it . Of course CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons it CISSP exam dumps was plenty for the doll. Exampdfview He softly said, “Thank you Jesus for CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons giving me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give me CISSP pdf enough money to buy CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons this doll so Mama can take CISSP pdf it Examdumpsview with CISSP trai­ning her to give my sis­ter. And Examdumpsview he heard my prayer. I wan­ted to ask him give for enough to buy CISSP pdf my Mama a white rose, but Examdumpsview I didn’t ask him, but he gave me enough to buy 300–101 Dumps the doll and a rose CISSP pdf for my Mama. She loves white rose so much. “In a few minu­tes CISSP exam dumps the aunt came back and I whee­led my cart away. I Examdumpsview could not keep from thin­king about the little boy as I finis­hed my 210–060 Dumps 300–101 Dumps shop­pong CISSP trai­ning in a ttally dif­fe­rent spi­rit than when I had star­ted. And I kept remem­be­ring a story I had seen in the news­pa­per seve­ral days ear­lier about a 210–060 Dumps drunk dri­ver hit­ting a car and killing7 a little girl and the Mother was in serious 210–060 Dumps con­di­tion. The family was deci­ding on CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons whe­ther to remove the life sup­port. Now surely CISSP trai­ning 210–060 Dumps this little CISSP trai­ning boy did not belong with that story.Two days later I CISSP pdf read in the paper where the family had dis­con­nec­ted the life sup­port and the young woman had died. I CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons CISSP trai­ning CISSP exam dumps Examdumpsview could not 300–101 Dumps CISSP trai­ning for­get the little boy and just kept won­de­ring if the two CISSP cer­ti­fi­ca­ti­ons were somehow con­nec­ted. Later that day, I could not 210–060 Dumps help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the fune­ral home Examdumpsview where the yough woman was .And 300–101 Dumps there she Examdumpsview was hol­ding a lovely white rose, the beau­ti­ful 300–101 Dumps doll, and the pic­ture of Exampdfview the little boy in the store. I left there in tears, thier life chan­ged fore­ver. The love that little boy had Examdumpsview for his little sisi­ter and his mother was overw­hel. And in a split8 second a drunk dri­ver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

🔴 Exloo
Anouk Noordman won zon­dag bij de dres­suur­wed­strijd in Exloo de zwaar­ste klasse. Met haar paard Zeronica was ze de beste in de gecom­bi­neerde Grand Prix en Inter II. In het ZZ-zwaar behaalde Zoë Zwiggelaar een dub­bele zege.

Anouk Noordman met Zeronica.
Anouk Noordman met Zeronica.
📸 Steven Stegen

Anouk Noordman kwam in de Grand Prix met twee paar­den aan de start. Eerst reed ze de stoere Atze, waar­mee ze een score van 63,09% wist te beha­len. Met haar andere paard Zeronica, een 14-jarige doch­ter van Talos, kwam de ama­zone uit Zuidwolde tot een win­nende 66,03%. Saskia Knol pakte met SCG’s Cynosa de tweede plaats met een resul­taat van 64,56%. Haar eer­ste piaffe en pas­sage was prach­tig, de tweede ses­sie ver­liep min­der goed. Marc-Peter Spahn ein­digde met de Friese hengst Elias 494 als derde.

Marjan Hooge was op haar thuis­ha­ven ook zeer suc­ces­vol. Dat begon zater­dag al voor de ama­zone uit Ees met Eskara de Jeu. Zij won­nen de Prix St. Georges met een afge­te­kende 70,147%. En met Ego Trippet Exel werd ze derde. Zondag danste Hooge met Eskara de Jeu naar de over­win­ning in de Intermediaire I.

Zoë Zwiggelaar
Zoë Zwiggelaar won twee ZZ-zwaar proe­ven met Fidarsi Rossi.
📸 Steven Stegen

Voor Zoë Zwiggelaar was de wed­strijd in Exloo een meer dan geslaagde gene­rale repe­ti­tie voor Indoor Groningen. Daar wil ze ZZ-zwaar star­ten en daarom reed ze ook in het Hippisch Centrum Exloo in deze klasse. Met haar top­paard Fidarsi Rossi wist Zwiggelaar beide proe­ven te win­nen. „Ik heb heel fijn kun­nen rij­den, er zat veel min­der span­ning in dan vorige week toen we in Beilen reden.”

De tweede plaat­sen in de tegen­val­lende rubriek waren voor Jacqueline Windt met Frodo en Wendy Kuiken met Victorie Boogie Woogie. Samen met win­na­res Zoë Zwiggelaar wis­ten deze ama­zo­nes als eni­gen boven de 60% te sco­ren in het ZZ-zwaar.
🔴 Stegen.net

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js


(ads­by­google = window.adsbygoogle || []).push({});
gerelateerde berichten
Total
16
Share