archief
contact
+31 6 53239630

Hippisch Centrum Exloo orga­ni­seert trainingsconcoursen

📌 EXLOO — Officiële wedstrij­den zitten er vanwe­ge coro­na nog niet in, maar Hippisch Centrum Exloo biedt wel een alter­na­tief aan ieder­een die niet kan wach­ten om weer met z’n paar­den op pad te gaan: trai­nings­con­cour­sen. Zondag 17 mei is de eerste ‘wedstrijd’ voor springruiters. 

📌 Exloo
📝 STEGEN.NET

Officiële wedstrij­den zitten er vanwe­ge coro­na nog niet in, maar Hippisch Centrum Exloo biedt wel een alter­na­tief aan ieder­een die niet kan wach­ten om weer met z’n paar­den op pad te gaan: trai­nings­con­cour­sen. Zondag 17 mei is de eerste ‘wedstrijd’ voor springruiters.

Het is de bedoe­ling om de spring­wed­strij­den de komen­de tijd elke zondag en woens­dag te houden. De dres­suur­com­bi­na­ties kunnen elke donder­dag en zater­dag terecht op de mooie terrei­nen in Exloo.

De hesjes van de vrij­wil­li­gers.
📸 Facebook | Hippisch Centrum Exloo

Om deel te kunnen nemen aan de trai­nings­con­cour­sen is geen start­pas nodig. Er zijn offi­ci­ë­le jury­le­den, maar er wordt geen klas­se­ment opge­maakt en er zijn ook geen winst­pun­ten te behalen.

Vrijwilligers, herken­baar aan gele hesjes, zorgen voor een goed verloop van de trai­nings­con­cour­sen, waar­bij de richt­lij­nen van het RIVM worden gevolgd. Publiek is bij deze trai­nings­wed­strij­den niet welkom. „We zullen toch een keer weer moeten begin­nen. Misschien moeten we er reke­ning mee houden dat dit voor­lo­pig het ‘nieu­we normaal’ in de paar­den­sport is. Voordat er weer publiek bij wedstrij­den aanwe­zig mag zijn, gaat volgens mij nog wel even duren”, zegt Lieuwe Koopmans van Hippisch Centrum Exloo tegen RTV Drenthe.

gerelateerde berichten
Total
2
Share