archief
contact
+31 6 53239630

Extra voor¬≠zie¬≠nin¬≠gen op Outdoor Gelderland van¬≠wege hitte

ūüďĆ VRAGENDER ‚ÄĒ Nu de tem¬≠pe¬≠ra¬≠tuur plot¬≠se¬≠ling flink omhoog schiet is het zaak om daar als orga¬≠ni¬≠sa¬≠tie van een eve¬≠ne¬≠ment goed op in te spe¬≠len. Bij Outdoor Gelderland zijn daarom pas¬≠sende maat¬≠re¬≠ge¬≠len geno¬≠men tegen de hitte. 

ūüďĆ Vragender
ūüďĚ pers¬≠be¬≠richt
ūüďł Wendy Scholten

Een zon­over­go­ten bui­te­neve­ne­ment. Het staat boven­aan het lijstje van elke orga­ni­sa­tie, maar wat als de tem­pe­ra­tu­ren oplo­pen boven de 30 gra­den tij­dens paar­den­sport? Outdoor Gelderland treft maat­re­ge­len, zodat paard en rui­ter zo goed moge­lijk de warme dagen door­ko­men. Dierenartsen hou­den vin­ger aan de pols, zoals ze dat ook doen onder koe­lere weersomstandigheden.

‚ÄěAllereerst heb¬≠ben paar¬≠den niet zo snel last van de warmte‚ÄĚ, steekt Julius Peters van wal. Hij is de FEI-die¬≠ren¬≠arts en wordt in Vragender geas¬≠sis¬≠teerd door die¬≠ren¬≠art¬≠sen van de gere¬≠nom¬≠meerde paar¬≠den¬≠kli¬≠niek De Watermolen.

‚ÄěEen paard kan zijn tem¬≠pe¬≠ra¬≠tuur heel goed regu¬≠lie¬≠ren. Het heeft een enorm opper¬≠vlakte aan huid waarin ont¬≠zet¬≠tend veel kleine bloed¬≠vaat¬≠jes door¬≠lo¬≠pen die warmte aan de omge¬≠ving afge¬≠ven. Doordat hij wel 150 liter bloed per minuut rond¬≠pompt, kan het van nature snel de warmte kwijt.‚ÄĚ

Cooling area

Sportieve inspan¬≠ning onder hogere tem¬≠pe¬≠ra¬≠tu¬≠ren vraagt wel wat extra voor¬≠be¬≠rei¬≠ding en nazorg. Outdoor Gelderland pro¬≠beert daar in te voor¬≠zien. In de stal¬≠ten¬≠ten zijn de nok¬≠ken eruit gehaald voor een betere ven¬≠ti¬≠la¬≠tie. Er zijn extra stroom¬≠pun¬≠ten gecre¬≠√ęerd zodat rui¬≠ters ven¬≠ti¬≠la¬≠to¬≠ren kun¬≠nen laten draaien. Er is een coo¬≠ling area met drie Skycoolers, waar paard en rui¬≠ter genie¬≠ten van een frisse bries en er zijn acht water¬≠pun¬≠ten en meer¬≠dere was¬≠plaat¬≠sen om de paar¬≠den te koe¬≠len na de wedstrijd.

De ver¬≠zor¬≠gers van de paar¬≠den voe¬≠ren ze extra elek¬≠tro¬≠ly¬≠ten bij om het tekort aan zout en mine¬≠ra¬≠len weer aan te vul¬≠len. ‚ÄěJe ziet ze ook veel gebruik maken van de water¬≠voor¬≠zie¬≠nin¬≠gen. Daar zien we ook wel op toe. De ste¬≠wards zijn ver¬≠ant¬≠woor¬≠de¬≠lijk voor de stal¬≠ron¬≠des en chec¬≠ken of in elke stal een emmer met water hangt.‚ÄĚ

Verder wor¬≠den alle inter¬≠na¬≠ti¬≠o¬≠nale spring¬≠paar¬≠den stan¬≠daard twee keer per dag getem¬≠pe¬≠ra¬≠tuurd. ‚ÄěZo zie je direct of ze wel of niet lek¬≠ker in hun vel zit¬≠ten. Ze wor¬≠den dus gemo¬≠ni¬≠t¬≠ord‚ÄĚ, ver¬≠telt Julius Peters. ‚ÄěHet begint al bij de aan¬≠komst, nog voor¬≠dat de wed¬≠strijd begint. Dan bekij¬≠ken we alle paar¬≠den en chec¬≠ken we de tem¬≠pe¬≠ra¬≠tuur, de reis¬≠pa¬≠pie¬≠ren en vaccinaties.‚ÄĚ

Voor de deel¬≠ne¬≠mers aan de lan¬≠de¬≠lijke rubrie¬≠ken en de Bixie advi¬≠seert Julius Peters om met ver¬≠stand om te gaan met de warmte. ‚ÄěHet hit¬≠te¬≠pro¬≠to¬≠col van de KNHS, opge¬≠steld in samen¬≠wer¬≠king met de NVWA, stelt dat je bij 35 gra¬≠den geen paar¬≠den dient te ver¬≠voe¬≠ren. Zo warm wordt het niet, maar ik raad wel aan om na deel¬≠name direct weer naar huis te gaan en niet het paard of de pony in de trai¬≠ler te laten staan om zelf nog even op het eve¬≠ne¬≠ment rond te kijken.‚ÄĚ


gerelateerde berichten
Total
0
Share