archief
contact
+31 6 53239630

Albert Zoer rukt op naar derde plaats

LAS VEGAS — Dankzij een voor Okidoki onna­volg­baar snelle bar­ra­ge­rit, waar­mee Albert Zoer derde werd in de tweede kwa­li­fi­ca­tie wed­strijd van de wereld­be­ker, staat de rui­ter uit Echten nu tevens op de derde plek in de tus­sen­stand. Zijn ach­ter­stand op de Duitse Meredith Michaels-Beerbaum met Shutterfly, die wederom won en aan de lei­ding gaat in het klas­se­ment, bedraagt exact vier pun­ten. Tussen Zoer en Michaels nes­telde zich nog de Amerikaan Maclain Ward met Sapphire, die ook de tweede plek inneemt in de tussenstand.

Gerco Schröder uit Tubbergen bracht zijn Eurocommerce Seattle niet meer aan de start van deze tweede kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd. „Ik heb toch geen enkele kans meer op een goede klas­se­ring en op zater­dag is de Grote Prijs. Die is allicht min­der zwaar dan de tweede kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd en dus pret­ti­ger voor mijn paard. In deze wed­strijd kan hij meer erva­ring opdoen en ver­der rij­pen”, aldus de moti­va­tie van Gerco.

Albert Zoer in actie met Okidoki. ©FEI/Kit Houghton
Albert Zoer in actie met Okidoki. ©FEI/Kit Houghton

Okidoki sprong met zijn enorme ver­mo­gen met speels gemak over de hin­der­nis­sen. Nergens, behalve dan een uiterst licht tou­ché op de steil­sprong met de witte plank als boven­ste deel van de hin­der­nis, kwam de bruine ruin van Jodokus in de buurt van het hout. In de bar­rage vroeg Albert een hoog tempo. Dat moest ook wel, want Okidoki pakt met zijn galop­spron­gen wel veel bodem, maar het is geen extreem hoge snel­heid die hij ont­wik­kelt. Daarnaast spring het paard ook nog eens hui­zen­hoog over de hin­der­nis­sen en ook dat is in  de strijd tegen de chro­no­me­ters geen pluspunt.

Toch dook Zoer onder de tot dan toe snel­ste tijd van de Amerikaanse Beezie Madden met Danny Boy. Dat dit lukte kwam ook omdat Zoer zijn paard heel kort voor een enorme steil­sprong zette, die fout­loos werd overwonnen. 

„Ik hoef met Okidoki niet bang te zijn dat hij een fout maakt. Daarbij kwam dat, toen ik de wen­ding uit­reed, ik de goede afstand te pak­ken had en dan is het een kwes­tie van pech heb­ben als het foutje toch gemaakt wordt”, aldus Zoer. Op de vraag of Okidoki zijn beste paard ooit is ant­woordde Zoer beves­ti­gend. „Ik weet bijna zeker dat Okidoki het beste paard is dat ik ooit heb bere­den. Maar ik weet ook dat ik zelf niet alleen een betere rui­ter ben gewor­den, maar ook ouder en wijzer”.

Uiteindelijk doken de Amerikaan Maclain Ward met Sapphire en de Duitse Meredith Michaels-Beerbaum met Shutterfly nog onder de tijd van Zoer. Dat kon de stem­ming bij Zoer niet druk­ken. „Ik kon gewoon niet har­der en ben bij met deze derde plek en de derde plek in de tus­sen­stand!”. Op de vraag of Albert nog bij­zon­dere plan­nen had voor zon­dag ant­woordde hij iets kortaf: „Mijn plan is om zon­dag twee­maal fout­loos te blijven”.

Ward dook bijna een seconde onder de tijd van Zoer en Michaels dook daar nog weer eens exact een seconde onder. „Shutterfly is een ren­paard, dat abso­luut geen moeite heeft met de wen­din­gen en daar de snel­heid dan ook weet te hou­den. Daarnaast is de USA toch mijn geboor­te­land en ligt mijn geboor­te­streek hier niet ver van­daan. Mijn fami­lie en vrien­den, die de moeite heb­ben geno­men om hier naar mij te komen kij­ken, zijn een extra sti­mu­lans om een top­pres­ta­tie neer te zet­ten”, aldus Meredith.

NHP | KNHS
gerelateerde berichten
Total
0
Share