Convenant zorgt voor kwaliteitsslag bij MBO-opleidingen paardensport en paardenhouderij

Convenant zorgt voor kwaliteitsslag bij MBO-opleidingen paardensport en paardenhouderij

5 november 2016 14:42 Uit

Door redactie
 
Deel dit bericht
Leestijd: < 1 minuut

Ermelo | STEGEN.NET | SRP

Onderwijsinstellingen en de paardensector hebben de handen nog verder ineen geslagen. Na het ondertekenen van een convenant worden examens van MBO-opleidingen paardensport en paardenhouderij voortaan afgenomen door een landelijke ORUN-AOC poule van assessoren.
Champagne na de ondertekening van het convenant. foto: SRP

Champagne na de ondertekening van het convenant.
FOTO: Sectorraad paarden

De afgelopen periode is er intensief samengewerkt door onderwijs en de paardensportbranche. Het kwalificatiedossier Paardensport- en houderij is tot stand gekomen in samenspraak tussen de scholen en de branche, o.a. zijn de hippische exameneisen geïntegreerd in het kwalificatiedossier.

Als aansluitende stap is de afgelopen week door Piet Jansen (voorzitter van de Sectorraad Paarden), Pieter Siemerink (Orun) en Bastiaan Pellikaan (vertegenwoordiger AOC’s, namens de AOC Raad i.s.m. de Bedrijfstakgroep Voedsel Groen en Gastvrijheid van de MBO Raad) het convenant getekend waarin is afgesproken dat voor de examens voor de opleidingen paardensport- en houderij gebruik gemaakt kan worden van een landelijke ORUN-AOC poule van assessoren.

De assessoren worden aangesteld door de Orun en nemen de examens af. Hiermee worden de afgenomen examens ORUN-waardig en verkrijgt de leerling bovenop zijn MBO-diploma ook het ORUN-diploma.

Met de aanstelling door de ORUN zijn de assessoren verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse deskundigheidsbevordering die wordt aangeboden door de ORUN. Tevens worden de examens bezocht door gecommitteerden namens de ORUN.

Door de gemaakte afspraken in dit convenant wordt er eenduidigheid, transparantie en kwaliteit aan de markt gegarandeerd. Op deze wijze zorgt de branche samen met het onderwijs voor optimale transparantie over de waarde en inhoud van het diploma.