archief
contact
+31 6 53239630

Sectorraad paar­den trekt aan de bel: ‘BTW-ver­ho­ging is funest’

ERMELO — Het moge­lijk afschaf­fen van het lage BTW-tarief valt ook in de paar­den­sec­tor slecht. De sec­tor­raad paar­den spreekt van een „funeste ont­wik­ke­ling. En dat ter­wijl de mar­ges toch al onder druk staan.” 
Het afschaffen van de lage BTW is funest voor de paardensector, aldus de sectorraad.

ERMELO | STEGEN.NET | SRP
Het moge­lijk afschaf­fen van het lage BTW-tarief valt ook in de paar­den­sec­tor slecht. De sec­tor­raad paar­den spreekt van een „funeste ontwikkeling”.

Het afschaffen van de lage BTW is funest voor de paardensector, aldus de sectorraad.
Het afschaf­fen van de lage BTW is funest voor de paar­den­sec­tor, aldus de sectorraad.

In het belas­ting­plan van het kabi­net blijft het lage 6%-tarief alleen bestaan voor pri­maire levens­be­hoef­ten. In alle andere geval­len gaat het lage tarief naar het hoge tarief van 21%. De kap­pers­bran­che en de toe­ris­ti­sche sec­tor ageer­den deze week al tegen de plannen.

Grote klap
Volgens de SRP zou de BTW-ver­ho­ging ook voor de paar­den­sec­tor een grote klap zijn. „Omdat de ver­ho­ging op het bordje van de con­su­ment komt, zul­len veel hob­by­ma­tige paar­den­spor­ters bij een hogere prijs moge­lijk afha­ken. Voor mane­ges, instructie‑, sport- en trai­nings­stal­len en andere hip­pi­sche onder­ne­mers zou dit een funeste ont­wik­ke­ling zijn”, aldus de sectorraad.

Marges onder druk
De sec­tor­raad wijst er ook op dat de mar­ges in de hip­pi­sche sec­tor al jaren onder druk staan. „Naast banen­ver­lies, zal een btw-ver­ho­ging ook gevol­gen kun­nen heb­ben voor de kwa­li­teit van de accom­mo­da­ties en daar­mee voor de vei­lig­heid in de sport.”

gerelateerde berichten
Total
22
Share