Sectorraad paarden trekt aan de bel: ‘BTW-verhoging is funest’

Share
  • 19 juni 2015 17:21

door: Steven Stegen, 19 juni 2015 17:21

ERMELO | STEGEN.NET | SRP
Het mogelijk afschaffen van het lage BTW-tarief valt ook in de paardensector slecht. De sectorraad paarden spreekt van een ,,funeste ontwikkeling”.

Het afschaffen van de lage BTW is funest voor de paardensector, aldus de sectorraad.

Het afschaffen van de lage BTW is funest voor de paardensector, aldus de sectorraad.

In het belastingplan van het kabinet blijft het lage 6%-tarief alleen bestaan voor primaire levensbehoeften. In alle andere gevallen gaat het lage tarief naar het hoge tarief van 21%. De kappersbranche en de toeristische sector ageerden deze week al tegen de plannen.

Grote klap
Volgens de SRP zou de BTW-verhoging ook voor de paardensector een grote klap zijn. ,,Omdat de verhoging op het bordje van de consument komt, zullen veel hobbymatige paardensporters bij een hogere prijs mogelijk afhaken. Voor maneges, instructie-, sport- en trainingsstallen en andere hippische ondernemers zou dit een funeste ontwikkeling zijn”, aldus de sectorraad.

Marges onder druk
De sectorraad wijst er ook op dat de marges in de hippische sector al jaren onder druk staan. ,,Naast banenverlies, zal een btw-verhoging ook gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de accommodaties en daarmee voor de veiligheid in de sport.”