Cees Roozemond en Aukje Kroondijk in bestuur KNHS

Cees Roozemond en Aukje Kroondijk in bestuur KNHS

22 maart 2018 09:44 0 Door redactie
Deel dit met je vrienden

blokjeErmelo | STEGEN.NET | KNHS
Cees Roozemond is de nieuwe voorzitter van de KNHS. Hij volgt Theo Ploegmakers op, die er zijn maximale derde termijn op heeft zitten. Dat geldt ook voor Max Bentum. Hij wordt vervangen door de uit Friesland afkomstige Aukje Kroondijk.

Aukje Kroondijk.
LinkedIn

De bestuurswisseling werd beklonken tijdens de ledenraadsvergadering van 19 maart. De door de ledenraad en het bestuur aangestelde intermediairs Jaap Werners en Ieko Sevinga hebben samen met de vertrouwenscommissie van de Ledenraad en een delegatie van het bestuur gesproken met diverse kandidaten.

Bestuurslid topsport Emile Hendrix is aan het einde van zijn tweede zittingsperiode gekomen en stelt zich voor de komende drie jaar opnieuw beschikbaar. De ledenraad herbenoemt hem unaniem als KNHS-bestuurslid met de portefeuille topsport.

Meerjarenbeleidskader
Het nieuwe meerjarenbeleidskader van de KNHS werd in de najaarsvergadering eind 2017 al aan de Ledenraad gepresenteerd en tijdens de voorjaarsvergadering werd deze definitief goedgekeurd. De belangrijkste speerpunten in de nieuwe meerjarenvisie zijn: ‘Van hand veranderen’, de wedstrijdsport leuker, flexibeler en laagdrempeliger maken, topsportsuccessen tijdens de FEI World Equestrian Games in Tryon – USA, de Olympische en Paralympische Spelen 2020 in Tokyo, ‘buitenrijden, buitengewoon genieten’ met de lancering van een nieuw online buitenrijplatform, het bevorderen van paardenwelzijn en de positieve rol van het paard in de maatschappij, naar een meer servicegericht sportbond en een financieel gezonde exploitatie.

Interim algemeen directeur Theo Fledderus gaf een presentatie over de voortgang van het Jaarplan 2018. Op dit moment wordt er gewerkt aan het verbinden en versterken van de KNHS, zowel intern als extern, waarbij een open en transparante communicatie wordt ingezet.

Stemverdeling 2018
Omdat de stemverdeling niet voldoende duidelijk wordt omschreven in de statuten en het algemeen reglement van de KNHS, is besloten om de statuten en het reglement op dit punt te verduidelijken. Vaststelling van deze verduidelijking vindt plaats in de najaarsvergadering van de ledenraad.

Voor 2018 is de stemverdeling door de ledenraad als volgt vastgesteld: bij de toewijzing van de eerste stemmen ontvangt elke afgevaardigde één stem. De afgevaardigden met minder dan 5.000 leden worden vanaf deze stap niet meer meegenomen in de toewijzing. De rest van de stemmen (zetels) wordt verdeeld evenredig naar het aantal leden dat wordt vertegenwoordigt.

De zetelverdeling (totaal 40 zetels) wordt dan als volgt: Groningen 1 zetel, Friesland 1 zetel, Drenthe 1 zetel, Overijssel 2 zetels, Gelderland 5 zetels, Utrecht 3 zetels, Noord-Holland 4 zetels, Zuid-Holland 6 zetels, Zeeland 1 zetel, Noord-Brabant 4 zetels, Limburg 1 zetel, Mendistricten 4 zetels, Aangespannen Sport 1 zetel, Endurancevereniging 1 zetel, Reiningvereniging 1 zetel, Voltigevereniging 1 zetel en de bondsatletencommissie 3 zetels voor alle acht FEI-disciplines.