Fusieperikelen kosten Jan Thijmes de kop

Share
  • 17 december 2000 20:29

door: Steven Stegen, 17 december 2000 20:29

ROLDE
In paardensportland staan belangrijke veranderingen op stapel. De nu nog erg versnipperde hippische sector moet aan het fuseren. Dat moet per 1 januari 2002 tot één grote hippische organisatie leiden. Maar of die er ooit komt is zeer de vraag. Aan de basis is de weerstand groot. De basisbonden van Groningen en Friesland zijn voor, maar in Drenthe is de provinciale ruiterbond tegen. Dat heeft tot de val van bestuurslid Jan Thijmes uit IJhorst geleid.

Thijmes had samen met voorzitter Jan Arends zitting in de ledenraad van de KNF, waarbij de Drentse Bond is aangesloten. Thijmes stemde voor de vorming van één bond, terwijl Arends tegen was. Tijdens de laatste algemene ledenraadsvergadering werd Thijmes vervolgens afgestraft en niet meer door de leden herkozen in de ledenraad. Hierop stelde Thijmes onmiddellijk zijn positie in de Drentse bond zelf ter beschikking.

Volgens voorzitter Jan Arends is de Drentse Bond op zich niet tegen de vorming van één grote bond. ,,Voor wat de sport betreft is iedereen daar voor, want je kunt dan bij één organisatie vanaf de klasse B tot en met Grand Prix rijden. Maar organisatorisch en qua structuur hebben we er vraagtekens bij. Zoals de voorstellen nu zijn komt er weliswaar een noordelijke regio, maar daaronder blijven kringen en subkringen actief. Je zou kunnen zeggen dat er dan eigenlijk niets verandert. Als je vervolgens constateert dat de huidige bond goed draait, dan kan die in mijn ogen ook best blijven bestaan.’’

Drenthe is niet als enige tegen. Ook Overijssel, Gelderland en Noord-Holland zijn binnen de KNF op dit moment tegen de fusieplannen. De benodigde tweederde meerderheid in de ledenraad van de KNF is derhalve niet voor handen. De katholieke NKB heeft wel al met de plannen ingestemd. Op 24 januari komt de Drentse Bond in een speciale vergadering nogmaals bijeen en wordt een definitief standpunt ingenomen. Op 7 februari stemt de ledenraad van de KNF weer over de plannen.
[Stegen.net] archief december 2000