archief
contact
+31 6 53239630

Emir R‑zoon Kirian vei­ling­top­per op geslaagde eer­ste Exloo Spring Auction

Exloo | STEGEN.NET | Persbericht Op zater­dag­avond vond op het Hippisch Centrum in Exloo de eer­ste edi­tie van de Exloo Spring Auction plaats. Op deze voor­jaars­vei­ling wer­den jonge sport­paar­den en fok­mer­ries geveild. Kirian (v. Emir R) was de abso­lute top­per voor een bedrag van 20.000 euro. 
Kirian (v. Emir R) was de absolute veilingtopper en werd afgeslagen voor een bedrag van 20.000 euro.

Exloo | STEGEN.NET | Persbericht
Op zater­dag­avond vond op het Hippisch Centrum in Exloo de eer­ste edi­tie van de Exloo Spring Auction plaats. Op deze voor­jaars­vei­ling werd een uit­een­lo­pende col­lec­tie geveild van jonge sport­paar­den en fokmerries.

Kirian (v. Emir R) was de absolute veilingtopper en werd afgeslagen voor een bedrag van 20.000 euro.
Kirian (v. Emir R) was de abso­lute vei­ling­top­per en werd afge­sla­gen voor een bedrag van 20.000 euro.
Arjen Schilperoord

Kirian (v. Emir R) was de abso­lute vei­ling­top­per en werd afge­sla­gen voor een bedrag van 20.000 euro. Deze stoere schim­mel won eer­der die dag al de vrij­spring finale van het ONNK en de fok­ker mocht daar­bij een che­que van Zangersheide ter waarde van 1000 euro in ont­vangst nemen. Kortom een suc­ces­volle dag voor fok­kers en eige­na­ren de fami­lie Hatzmann.

Daarnaast wer­den er een aan­tal voor­na­me­lijk drach­tige fok­mer­ries met zeer inte­res­sante pedi­grees geveild. Zo werd de mer­rie Ponella M (v. Quick Star), drach­tig van Nestor de Mariposa, ver­kocht aan de fok­ker van het jaar de fami­lie Van Kooten. Sjoukje van Kooten: „We zijn heel blij met deze aan­koop. De mer­rie is al wat op leef­tijd, maar ver­ge­le­ken met onze mer­rie­sta­pel zeker niet de oud­ste van het stel. Mooie bij­kom­stig­heid is dat ze bin­nen enkele weken al zal beval­len van haar veulentje.”

De fami­lie Renken, die al meer­dere goed­ge­keurde heng­sten in eigen­dom heb­ben, schaf­ten de mer­rie Billie-Jean (v. Cayado) aan om hun fok­ke­rij uit te brei­den. Deze mer­rie komt uit de directe lijn van de bij meer­dere stam­boe­ken goed­ge­keurde hengst Quality Time (v. Quantum), die voor­heen op 1.60-niveau liep onder Jeroen Dubbeldam.

Met een totale omzet van 255.000 euro en een gemid­delde prijs van circa 7000 euro per paard, kan gespro­ken wor­den van een geslaagde veiling.
gerelateerde berichten
Total
2
Share