Dante’s Glory beste 5-jarige bij finale Oostermoer Kei

Share
  • 30 december 2018 19:38

door: Steven Stegen, 30 december 2018 19:38

🔴 Beilen
De finale van de aanlegtest om de Oostermoer Kei werd zondag voor het eerst in Beilen verreden. Beste vijfjarige dressuurpaard was Dante’s Glory (Don Juan de Hus x Ehrenpreis), gereden door Grand Prix-amazone Anouk Noordman.

I hurried 300-320 practice exam questions into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the 70-697 Dumps Questions people and Examprepwell grumbled2 to myself. I would be in here Cisco 300-320 pdf forever and Cisco 300-320 pdf I just had so much to do. Chirsmas was 70-697 Dumps Questions beginning to become such 300-320 practice exam questions a drag. I kinda wished that I 70-697 Dumps Questions could just sleep through Chirsmas. But I hurried 300-320 practice exam questions the best I could through Itcertpasses all the Cisco 300-320 pdf people to the toy department. Once Itcertpasses again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would 70-347 Exam even play whit4 them. I found 300-320 practice test myself in Cisco 300-320 dumps the 300-320 practice exam questions doll aisle5. Out of the corner of my eye 300-320 practice exam questions I saw a Cisco 300-320 dumps little 300-320 practice test boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair Itcertpasses and he held her 300-320 practice test so gently. I 300-320 practice test could not seem to help myself. I just kept loking over at the little boy and wondered who 300-320 practice test the doll was for. I watched him 70-697 Dumps Questions turn to a woman and he called his aunt by name and said, “Are you Cisco 300-320 pdf 70-347 Exam sure 300-320 practice exam questions I Cisco 300-320 dumps don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, “You know that you don’t have enough money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to Cisco 300-320 dumps go and get 70-347 Exam some other things and would be back in a few minutes. And then Examprepwell she 70-697 Dumps Questions left Examprepwell Cisco 300-320 dumps the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, “It is the 70-697 Dumps Questions doll my sister wanted so Cisco 300-320 pdf badly for Chirsmas. She just knew that 70-347 Exam 70-347 Exam Santa would bring it. Cisco 300-320 dumps “I Examprepwell told him that maybe Examprepwell 300-320 practice test Santa was going to bring it . Itcertpasses He Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 dumps said, “No, Cisco 300-320 pdf Santa 70-347 Exam can’t go where Examprepwell my sister is…. I have to give the Cisco 300-320 dumps doll 300-320 practice exam questions to my Mama to take to her. Cisco 300-320 pdf “I asked him where his siter was. 300-320 practice exam questions He looked at me with the saddest eyes and said, Itcertpasses “She was gone to be with Jesus. My Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him to tell Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 dumps her Itcertpasses to wait till Cisco 300-320 dumps I got 300-320 practice exam questions back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his 300-320 practice exam questions picture. I told him I’d love to. He pulled out Examprepwell some picture he’d had taken at the front of the store. He said, “I Examprepwell want Cisco 300-320 pdf my Mama to take this with 300-320 practice test her 300-320 practice exam questions so the dosen’t 300-320 practice test Itcertpasses ever forget me. I love my Mama so very much and 70-347 Exam I wish she dind not have to 70-347 Exam leave me.But Daddy says she will need to Examprepwell be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While 70-347 Exam he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked the Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 pdf 70-697 Dumps Questions Cisco 300-320 pdf little boy, “Shall we count that miney one more time?” 70-347 Exam He grew excited 70-347 Exam and said, “Yes,I 70-347 Exam just know it has to be enough.” 70-347 Exam So I slipped Cisco 300-320 pdf 70-697 Dumps Questions my money in 70-697 Dumps Questions with his and 70-347 Exam we began to count it . Of course 300-320 practice exam questions it was plenty for the Itcertpasses doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving me enough money.” 300-320 practice test Then the boy 70-697 Dumps Questions said, “I just asked Jesus 300-320 practice exam questions to give me enough money to buy this doll so Mama can 300-320 practice test Examprepwell Itcertpasses take it with her to give my sister. And he heard my 70-697 Dumps Questions prayer. I Cisco 300-320 pdf Examprepwell wanted to Cisco 300-320 dumps ask him give 300-320 practice test for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to 300-320 practice test buy the doll and a rose for my Cisco 300-320 dumps Mama. She loves white rose so much. “In a few minutes the 70-697 Dumps Questions aunt came back and I wheeled my cart away. I could not 70-697 Dumps Questions 70-697 Dumps Questions keep from thinking about the Examprepwell 70-697 Dumps Questions little boy as I 70-697 Dumps Questions finished my shoppong in a ttally different 70-347 Exam spirit than when I had started. Cisco 300-320 dumps And 300-320 practice test I kept Cisco 300-320 dumps remembering a story I had Examprepwell seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver Examprepwell hitting a Cisco 300-320 dumps car and killing7 a little girl and the Mother was 300-320 practice exam questions Itcertpasses in Cisco 300-320 pdf serious condition. The family was deciding on whether to remove Itcertpasses the 70-347 Exam life support. Now surely 300-320 practice test this little boy did not belong with that story.Two days later 300-320 practice exam questions I Itcertpasses read in the paper where Itcertpasses the family had 300-320 practice test disconnected the life support and the young 300-320 practice test woman 300-320 practice exam questions had died. I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were Cisco 300-320 dumps somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to Itcertpasses the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a Examprepwell lovely white rose, the beautiful doll, Itcertpasses Itcertpasses and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life Examprepwell of that little boy to pieces.

De finale van de Oostermoer Kei werd tot dit jaar in Bronneger verreden, maar de organisatie hoopt in Beilen verder door te kunnen groeien. Daarvoor is aangehaakt bij Indoor Hartje Drenthe, al staat de organisatie wel op zichzelf.

Oostermoer Kei. Dante's Glory (Don Juan de Hus x Ehrenpreis)
Anouk Noordman won bij de 5-jarigen de Oostermoer Kei met Dante’s Glory.
📸 Steven Stegen

Het initiatief komt van de afdeling Oostermoer/Noordenveld van het KWPN. De finale is dus weg uit het traditionele gebied in Drenthe. ,,Maar een naamswijziging is niet aan de orde hoor”, lacht Heleen Broos van de organisatie. ,,Maar we waren toe aan iets nieuws, we zitten hier ook net even centraler.”

De organisatie kreeg wel met een paar tegenvallers te maken. Zo meldden zich acht finalisten af voor de dressuur, onder andere omdat amazone Nicole de Leeuw thuis ten val kwam en haar heup brak.

Ook haakte de Deense topruiter Andreas Helgstrand op het laatste moment nog af als jurylid. Gelukkig lukte het om met Eric Naberink en EugĆØne Reesink waardige vervangers te vinden.

Kampioen bij de vijfjarigen werd dus Dante’s Glory, een grootramig, sterk en goed bewegend paard, dat vakkundig werd gereden door Anouk Noordman. ,,Ik vind jonge paarden rijden erg leuk”, vertelt de amazone uit Zuidwolde, die met Atze en de nu drachtige Zeronica al twee paarden in de Grand Prix heeft. Of Dante’s Glory uiteindelijk ook dat niveau weet te halen blijft natuurlijk afwachten. ,,Het is in elk geval een lange weg.”

De wedstrijd voor vierjarige dressuurpaarden werd gewonnen door Marrit Reusien uit Dwingeloo met Brinkhof’s Jester Dream (Dreamboy x Tietse D.). Bij de driejarigen ging de titel naar Khaleesi (Negro x Don Schuffro), gereden door Veronique Roerink uit Beilen. Op 8 januari is de finale van de springpaarden.