Marten Luiten en Linda Kouwenhoven domineren finale DCIG

  • 28 december 2018 00:01
door: Steven Stegen, 28 december 2018 00:01

🔴 Zuidbroek
Marten Luiten zette donderdagavond bij Indoor Groningen de kroon op een nu al meer dan geslaagd winterseizoen. Hij won met Finona bij Indoor Groningen met grote voorsprong de finale van de DCIG in de klasse ZZ-licht. Linda Kouwenhoven was in de spannende Z1/Z2 de beste.

Marten Luiten en Fynona
Marten Luiten en Fynona (archieffoto)
📸 Steven Stegen

I hurried 300-320 practice exam questions into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the 70-697 Dumps Questions people and Examprepwell grumbled2 to myself. I would be in here Cisco 300-320 pdf forever and Cisco 300-320 pdf I just had so much to do. Chirsmas was 70-697 Dumps Questions beginning to become such 300-320 practice exam questions a drag. I kinda wished that I 70-697 Dumps Questions could just sleep through Chirsmas. But I hurried 300-320 practice exam questions the best I could through Itcertpasses all the Cisco 300-320 pdf people to the toy department. Once Itcertpasses again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would 70-347 Exam even play whit4 them. I found 300-320 practice test myself in Cisco 300-320 dumps the 300-320 practice exam questions doll aisle5. Out of the corner of my eye 300-320 practice exam questions I saw a Cisco 300-320 dumps little 300-320 practice test boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair Itcertpasses and he held her 300-320 practice test so gently. I 300-320 practice test could not seem to help myself. I just kept loking over at the little boy and wondered who 300-320 practice test the doll was for. I watched him 70-697 Dumps Questions turn to a woman and he called his aunt by name and said, “Are you Cisco 300-320 pdf 70-347 Exam sure 300-320 practice exam questions I Cisco 300-320 dumps don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, “You know that you don’t have enough money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to Cisco 300-320 dumps go and get 70-347 Exam some other things and would be back in a few minutes. And then Examprepwell she 70-697 Dumps Questions left Examprepwell Cisco 300-320 dumps the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, “It is the 70-697 Dumps Questions doll my sister wanted so Cisco 300-320 pdf badly for Chirsmas. She just knew that 70-347 Exam 70-347 Exam Santa would bring it. Cisco 300-320 dumps “I Examprepwell told him that maybe Examprepwell 300-320 practice test Santa was going to bring it . Itcertpasses He Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 dumps said, “No, Cisco 300-320 pdf Santa 70-347 Exam can’t go where Examprepwell my sister is…. I have to give the Cisco 300-320 dumps doll 300-320 practice exam questions to my Mama to take to her. Cisco 300-320 pdf “I asked him where his siter was. 300-320 practice exam questions He looked at me with the saddest eyes and said, Itcertpasses “She was gone to be with Jesus. My Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him to tell Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 dumps her Itcertpasses to wait till Cisco 300-320 dumps I got 300-320 practice exam questions back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his 300-320 practice exam questions picture. I told him I’d love to. He pulled out Examprepwell some picture he’d had taken at the front of the store. He said, “I Examprepwell want Cisco 300-320 pdf my Mama to take this with 300-320 practice test her 300-320 practice exam questions so the dosen’t 300-320 practice test Itcertpasses ever forget me. I love my Mama so very much and 70-347 Exam I wish she dind not have to 70-347 Exam leave me.But Daddy says she will need to Examprepwell be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While 70-347 Exam he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked the Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 pdf 70-697 Dumps Questions Cisco 300-320 pdf little boy, “Shall we count that miney one more time?” 70-347 Exam He grew excited 70-347 Exam and said, “Yes,I 70-347 Exam just know it has to be enough.” 70-347 Exam So I slipped Cisco 300-320 pdf 70-697 Dumps Questions my money in 70-697 Dumps Questions with his and 70-347 Exam we began to count it . Of course 300-320 practice exam questions it was plenty for the Itcertpasses doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving me enough money.” 300-320 practice test Then the boy 70-697 Dumps Questions said, “I just asked Jesus 300-320 practice exam questions to give me enough money to buy this doll so Mama can 300-320 practice test Examprepwell Itcertpasses take it with her to give my sister. And he heard my 70-697 Dumps Questions prayer. I Cisco 300-320 pdf Examprepwell wanted to Cisco 300-320 dumps ask him give 300-320 practice test for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to 300-320 practice test buy the doll and a rose for my Cisco 300-320 dumps Mama. She loves white rose so much. “In a few minutes the 70-697 Dumps Questions aunt came back and I wheeled my cart away. I could not 70-697 Dumps Questions 70-697 Dumps Questions keep from thinking about the Examprepwell 70-697 Dumps Questions little boy as I 70-697 Dumps Questions finished my shoppong in a ttally different 70-347 Exam spirit than when I had started. Cisco 300-320 dumps And 300-320 practice test I kept Cisco 300-320 dumps remembering a story I had Examprepwell seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver Examprepwell hitting a Cisco 300-320 dumps car and killing7 a little girl and the Mother was 300-320 practice exam questions Itcertpasses in Cisco 300-320 pdf serious condition. The family was deciding on whether to remove Itcertpasses the 70-347 Exam life support. Now surely 300-320 practice test this little boy did not belong with that story.Two days later 300-320 practice exam questions I Itcertpasses read in the paper where Itcertpasses the family had 300-320 practice test disconnected the life support and the young 300-320 practice test woman 300-320 practice exam questions had died. I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were Cisco 300-320 dumps somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to Itcertpasses the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a Examprepwell lovely white rose, the beautiful doll, Itcertpasses Itcertpasses and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life Examprepwell of that little boy to pieces.

Na een aantal selectiewedstrijden presenteerde de top vijf van de dressuurcompetitie Indoor Groningen (DCIG) zich donderdag in de Eurohal voor de finale in de vorm van een kür op muziek.

Marten Luiten was op voorhand al de grote favoriet, nadat hij in de selecties al hoge ogen gooide. In de finale stelde het jonge talent niet teleur en zette hij met Fynona een geweldige proef neer. De jury genoot ook met volle teugen en beloonde het optreden met een formidabele score van 75,750%.

De tweede plaats in het ZZ-licht was voor Nicky Snijder en Hakym. Zij bleven met een score van 67,688% toch wel een indrukwekkend stuk op achterstand. Elviera Boverhof eindigde op de derde plaats met Virginia.

Linda Kouwenhoven wint Z

In de Z1/Z2-klasse was het spannend. Het was uiteindelijk Linda Kouwenhoven die met Superhorse Happymood de ereronde mocht aanvoeren. Het was voor de amazone uit Oostwold het derde jaar op rij dat ze met Happymood de finale van de DCIG wist te winnen, een knappe prestatie.

Linda vertelt: ,,Vorig jaar wonnen we in de klasse M en het jaar daarvoor in de klasse L. Ja, prachtig, maar het stopt nu, want Happymood is verkocht”, aldus de aan de stal van Christa Larmoyeur verbonden amazone.

Als professioneel amazone weet Linda Kouwenhoven dat verkoop vroeg of laat onvermijdelijk is. ,,Maar geen tranen hoor”, haast ze zich te zeggen. ,,De blijdschap overheerst. Ik ben heel tevreden over de proef. En de verkoop is al een paar weken geleden rond gekomen, dus ik ben er al wat aan gewend.”

Floor Vos met Indiana-Linda DFV Indoor Groningen
Floor Vos met Indiana-Linda DFV bij Indoor Groningen.
📸 Steven Stegen

De tweede plaats in de klasse Z1/Z2 was voor Floor Vos. De amazone uit Valthe lijkt bij Indoor Groningen een abonnement te hebben op die tweede stek. Want eerder op de dag werd ze ok tweede in de klasse M. ,,En vorige week ook al tweede in het ZZ-zwaar. Ach, tuurlijk is dat jammer, maar ik heb hoe dan ook een geweldig succesvol jaar gehad.” Vos kwam in de baan met Happy-Feet DFV. ,,Eigenlijk heb ik hem als reserve moeten inzetten, dus het is een prima resultaat. Ik kan niet zeggen dat ik ergens punten heb laten liggen.”