Vijf redenen waarom Indoor Groningen top is

Share
  • 6 januari 2019 18:39

door: Steven Stegen, 6 januari 2019 18:39

🔴 Zuidbroek
De 57e editie van Indoor Groningen zit er op. Bart Bles won de afsluitende Grote Prijs. Vijftien dagen lang was er paardensport in de brede zin van het woord in de Eurohal. Na 75 rubrieken kan de balans opgemaakt worden en die is zonder twijfel positief! Vijf redenen waarom Indoor Groningen een topconcours is.

I hurried into the local department store to grab1 some last Learningpdf minute Chirsmas gifts. I CISM training 70-347 Exam Dumps looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just Prepexamwell had so much to do. Chirsmas was beginning to 70-347 Exam Dumps become such a drag. I kinda wished that I 70-347 Exam Dumps could just sleep through Chirsmas. But I CISM training hurried the best I CISM training could 210-060 practice exam through all the people to Learningpdf the toy department. 70-347 pdf Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I Learningpdf found myself in the doll aisle5. Out of the corner of 70-347 pdf my eye I saw a little 70-347 Exam Dumps boy about 210-060 practice exam 5 holding a 70-347 Exam Dumps lovely 1Z0-808 exam questions 300-208 Exam Questions doll.He kept touching6 her Learningpdf hair and he held her so gently. I could 70-347 pdf not seem to help myself. I just kept loking 210-060 practice exam over at the little boy and wondered who the 70-347 Exam Dumps doll was for. I watched him turn to a woman and he called his CISM training aunt by name and said, “Are you Learningpdf sure I don’t have enough money?” She replied 210-060 practice exam a bit impatiently, “You know that Prepexamwell you don’t have enough money for it.” The aunt told the Learningpdf little CISM training boy not 210-060 practice exam to 70-347 pdf go anywhere that 70-347 Exam Dumps she 70-347 pdf 70-347 Exam Dumps had to go and get some other things and would 300-208 Exam Questions be back in a few minutes. And then she left the aisle. The 70-347 pdf boy continued to hold the 1Z0-808 exam questions doll. Prepexamwell After a bit I asked the boy who CISM training the doll was for. He said, “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, 1Z0-808 exam questions 1Z0-808 exam questions Santa can’t go Prepexamwell where my Learningpdf sister is…. I have to give the doll to my Mama to take to her. “I asked him where his siter was. He looked at me 70-347 Exam Dumps with 300-208 Exam Questions Learningpdf the saddest eyes and said, “She was 1Z0-808 exam questions gone to be with Jesus. My 1Z0-808 exam questions Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” Learningpdf My CISM training heart nearly 70-347 pdf stopped beating. Then 210-060 practice exam the boy 210-060 practice exam looked at me again CISM training Prepexamwell and Prepexamwell said, 1Z0-808 exam questions “I told my Daddy to tell my Mama not Learningpdf to go 1Z0-808 exam questions yet. I Learningpdf told 70-347 Exam Dumps him to tell her to 1Z0-808 exam questions wait till I got back from 70-347 Exam Dumps the store.” Then he asked me 1Z0-808 exam questions if i Prepexamwell wanted to 210-060 practice exam see his CISM training picture. I told him I’d love 1Z0-808 exam questions to. He pulled out some picture 70-347 pdf he’d had taken at the front of the store. He CISM training said, “I want my Mama Learningpdf to take this with her 70-347 pdf so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much and I wish she dind not have 70-347 pdf to leave me.But Daddy says she will need to be 300-208 Exam Questions with 70-347 pdf my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not looking I reached into my 300-208 Exam Questions purse and pilled out a handful of bills. I 210-060 practice exam asked the little boy, “Shall we count that miney one more time?” He grew excited 300-208 Exam Questions Learningpdf and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I 300-208 Exam Questions slipped my money in with his and we began 300-208 Exam Questions to count it . Of course it was 210-060 practice exam plenty for the doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving me enough Learningpdf 300-208 Exam Questions money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give me 300-208 Exam Questions enough money to buy this doll so Mama can take it with her to give my sister. Prepexamwell 70-347 pdf And he heard my prayer. I 300-208 Exam Questions wanted to ask 210-060 practice exam Prepexamwell 70-347 Exam Dumps him give for Prepexamwell Prepexamwell enough to buy my 210-060 practice exam Mama a white Learningpdf rose, but I didn’t ask him, but 70-347 Exam Dumps he gave me 1Z0-808 exam questions enough to buy the doll and a CISM training rose Prepexamwell 70-347 pdf for my Mama. She loves white Prepexamwell CISM training rose so much. “In a few minutes the aunt came back CISM training and 300-208 Exam Questions I wheeled my cart away. I could 210-060 practice exam 70-347 Exam Dumps not keep from 1Z0-808 exam questions thinking about the little boy as I finished my shoppong in Learningpdf a ttally different spirit than when I had 70-347 pdf started. And I Prepexamwell kept remembering a story Prepexamwell I 210-060 practice exam had CISM training seen in the newspaper several days earlier 300-208 Exam Questions about a drunk 70-347 Exam Dumps driver hitting a 70-347 Exam Dumps car and killing7 a little girl and the Mother was in serious condition. The family 70-347 pdf was deciding on whether to remove the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two 1Z0-808 exam questions days later I read in the paper where the CISM training family had disconnected CISM training the life 300-208 Exam Questions support and the young woman had died. Prepexamwell I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were somehow 300-208 Exam Questions connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought 300-208 Exam Questions aome white roses and took them to the funeral 1Z0-808 exam questions home where the yough woman was .And 210-060 practice exam there she was holding a lovely white rose, the beautiful 1Z0-808 exam questions doll, 70-347 pdf and the picture of the little boy 210-060 practice exam in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

-een nuchter bestuur
De organiserende stichting Ruitersport Noord-Nederland bestaat uit doeners. Geen bla bla types of mensen die zich op de borst slaan. Met Groningse nuchterheid en door te leren van ervaringen uit het verleden wordt een prachtig evenement uit de grond gestampt.

-fanatieke vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kun je niks organiseren. In Zuidbroek zijn er voor, tijdens en na het concours honderden in touw, van parcourshulp tot kaartjesverkoper. Terecht kregen ze bij de afsluiting alle lof toegezwaaid.

-het publiek
Hoezo Noorderlingen bescheiden en introvert? Indoor Groningen trekt een echt paardenpubliek. Liefhebbers die intens meeleven, maar ook weten wanneer ze stil moeten zijn. Winnaar Bart Bles roemde de sfeer en de grote belangstelling.

Ook bij de inrijpiste was steeds veel publiek te vinden.
📸 Steven Stegen

-de accommodatie
De organisatie weet inmiddels heel goed hoe ze de accommodatie zo optimaal mogelijk kunnen benutten. Over alles is nagedacht. De bodems zijn goed, er is een inspringterrein en nog een tweede terrein waar je dressuurmatig kunt trainen. De stallen zijn in tenten, maar de bodem is inmiddels voorzien van asfalt.

-de veelzijdigheid
Het accent ligt bij Indoor Groningen op het springen, maar eigenlijk komen alle takken van paardensport ruimschoots aan bod. Van een (demonstratie) voltige, tot hengstencompetitie, tot aan dressuur op Grand Prix niveau. En vergeet de leuke shows niet.

Valt er dan niets meer te wensen of te verbeteren?
Niet veel. Maar terechte klachten waren er wel over de catering in de hal. Een concern als Van der Valk onwaardig. Eén patatkraam, met veel te weinig capaciteit (zeker tijdens de hengstencompetitie), met soms nukkige medewerkers en een prijs/kwaliteitsverhouding die niet klopt. Waarom geen stand met lekkere broodjes? Waarom geen hoek waar je een schnitzel met gebakken aardappels en groente kunt eten? Je kunt niet verwachten dat al je publiek helemaal naar voren naar het Van der Valk restaurant loopt.

Drukte voor de patat.

Het parkeren op de laatste zaterdagavond was ook een flinke klus. Al vanaf een uur of zeven werden bezoekers met hun auto naar de nabij gelegen gaslocatie gestuurd. Als je pech had kwam je helemaal achterop te staan en wachtte een flinke voettocht door de modder om in de hal te komen. Jammer als je nette schoenen aangetrokken hebt. Meer en betere parkeerruimte zou fijn zijn, maar daar lijkt op het oog geen gemakkelijke oplossing voor te vinden. Meer pendelbusjes laten rijden zou kunnen helpen.

Wat vond jij leuk aan Indoor Groningen, of wat viel je op? Wat zou je nog anders of beter willen zien? Laat het ons weten!