archief
contact
+31 6 53239630

Roos in de Regio nood­ge­dwon­gen ver­plaatst naar Tolbert

📌 WINSCHOTEN — Springconcours Roos in de Regio is op het laat­ste moment ver­plaatst naar Tolbert. Het eve­ne­ment kon niet terecht in manege De Dollard, vol­gens de orga­ni­sa­tie om ‘ver­ze­ke­rings­tech­ni­sche redenen’. 
HJC-manege Tolbert

📌 Winschoten
📝 STEGEN.NET
📸 Steven Stegen 

Springconcours Roos in de Regio is op het laat­ste moment ver­plaatst naar Tolbert. Het eve­ne­ment kon niet terecht in manege De Dollard. Gelukkig was de orga­ni­sa­tie wel­kom in de HJC-manege in Tolbert, van 6 tot en met 8 maart.

De orga­ni­sa­tie van Roos in de Regio kreeg ruim een week gele­den te horen dat de accom­mo­da­tie niet beschik­baar is. Woordvoerder Diana Bosma: „We kre­gen te horen dat eve­ne­men­ten niet meer moge­lijk zijn. Het heeft ver­ze­ke­rings­tech­ni­sche rede­nen, meer kan ik er niet over zeggen.”

Bronnen mel­den aan Stegen.net dat het vei­lig­heids­cer­ti­fi­caat van de manege in Winschoten is inge­trok­ken en dat er daarom geen eve­ne­men­ten meer gehou­den kun­nen wor­den. Ook zou er geen exploi­tant meer zijn voor de kantine. 

Bosma kan die berich­ten niet beves­ti­gen. „Ik kan alleen maar zeg­gen dat het heel jam­mer is. We heb­ben eerst geke­ken of we in een andere manege rond Winschoten terecht zou­den kun­nen, maar dat bleek niet moge­lijk. Het leek er toen op dat we ons con­cours moesten afbla­zen. Maar er kwa­men heel veel steun­be­tui­gin­gen en ook kwam er con­tact met Louwe Mulder van de HJC-manege. Het is fan­tas­tisch dat we daar terecht kunnen.”

Toch voelt het uit­wij­ken naar Tolbert dub­bel voor Bosma. „Niet alle bestuurs­le­den waren er voor en dat kan ik ook wel snap­pen. Roos in de Regio hoort in Winschoten, daar ligt onze basis. Maar als we niet naar Tolbert waren gegaan had­den we 150 rui­ters teleur moe­ten stel­len en dat ging mij te ver. Maar ik hoop wel dat we vol­gend jaar weer naar De Dollard kun­nen, want Winschoten is altijd goed voor ons geweest.”

gerelateerde berichten
Total
12
Share