archief
contact
+31 6 53239630

CH De Wolden pakt uit met twee extra evenementen

ūüďĆ VEENINGEN ‚ÄĒ Het CH De Wolden slaat de vleu¬≠gels in 2022 ver¬≠der uit. Naast het regu¬≠liere con¬≠cours in juli is er nu ook een CSI2* van 25 tot en met 28 mei en een jeugd¬≠con¬≠cours begin juni. 

ūüďĆVEENINGEN ‚ÄĒ Met een nieuw eve¬≠ne¬≠ment, de Spring Tour, breidt de orga¬≠ni¬≠sa¬≠tie van CH De Wolden in Veeningen dit jaar haar acti¬≠vi¬≠tei¬≠ten uit. Op het pro¬≠gramma staan een twee¬≠ster¬≠ren-con¬≠cours van 25 tot en met 28 mei en een inter¬≠na¬≠ti¬≠o¬≠naal con¬≠cours voor de jeugd van 1 tot en met 5 juni.

Hoogtepunt van dat laat¬≠ste con¬≠cours is een lan¬≠den¬≠wed¬≠strijd. Het is de bedoe¬≠ling dat de Spring Tour een jaar¬≠lijks eve¬≠ne¬≠ment wordt, naast het regu¬≠liere CH De Wolden in juli. Er is een eer¬≠ste opzet voor twee jaren, met een optie voor een derde jaar.

Voor het bestuur van CH De Wolden is het een ver¬≠a¬≠de¬≠ming dat er weer geor¬≠ga¬≠ni¬≠seerd mag wor¬≠den. De con¬≠cour¬≠sen van 2020 en 2021 wer¬≠den afge¬≠last omdat het coro¬≠na¬≠vi¬≠rus roet in het eten gooide. 

In 2019 orga¬≠ni¬≠seerde het CH De Wolden het EK voor de jeugd.
ūüďł Fred Lubbers

‚ÄěDaarom wil¬≠len wij‚ÄĚ, aldus de nieuwe voor¬≠zit¬≠ter Michel Broek, ‚Äěvoor de rui¬≠ters een inhaal¬≠slag maken, door een extra con¬≠cours te orga¬≠ni¬≠se¬≠ren. Toen dat rond was, wer¬≠den wij door de lan¬≠de¬≠lijke bond KNHS bena¬≠derd met de vraag een jeugd¬≠con¬≠cours en lan¬≠den¬≠wed¬≠strijd te orga¬≠ni¬≠se¬≠ren. Omdat in 2019 het Europees kam¬≠pi¬≠oen¬≠schap voor de jeugd bij ons uit¬≠ste¬≠kend was ver¬≠lo¬≠pen, heb¬≠ben wij een bid uit¬≠ge¬≠bracht en uit¬≠ein¬≠de¬≠lijk kre¬≠gen wij enige weken gele¬≠den de toewijzing.‚ÄĚ

Grote deel­name

Inmiddels is de inschrijf¬≠ter¬≠mijn geslo¬≠ten en CH De Wolden weet zich ver¬≠ze¬≠kerd van een grote deel¬≠name, zowel bij het twee¬≠ster¬≠ren-con¬≠cours als bij het jeug¬≠de¬≠ve¬≠ne¬≠ment. ‚ÄěBij het regu¬≠liere con¬≠cours heb¬≠ben wij 400 deel¬≠ne¬≠mers en er zijn maar liefst 580 deel¬≠ne¬≠mers uit 25 lan¬≠den voor het inter¬≠na¬≠ti¬≠o¬≠nale jeugd¬≠con¬≠cours. Dit eve¬≠ne¬≠ment bete¬≠kent vijf dagen top¬≠sport met de beste jeugd uit Europa‚ÄĚ, laat Broek weten.

Onder de deel­ne­mers van het con­cours dat van 25 tot en met 28 mei wordt gehou­den, bevin­den zich rui­ters en ama­zo­nes van naam. Zo komt bij­voor­beeld Gerco Schröder naar het con­cours in Veeningen. Schröder won in 2012 bij de Olympische Spelen in Londen indi­vi­du­eel zil­ver en ook zil­ver met het Nederlands team. In 2015 werd hij Europees Kampioen in Aken. Ook dit jaar was Gerco Schröder regel­ma­tig voorin te vin­den bij grote con­cour­sen in Europa.
De win­naar van de Grote Prijs van de gemeente De Wolden in 2018, Karim Farez, komt ook naar het con­cours in Veeningen, net als de Oostenrijkse Julia Houtzager-Kayser en vele anderen.

Vuurdoop nieuw bestuur

Deze negen dagen rui¬≠ter¬≠sport is de vuur¬≠doop voor het nieuwe bestuur van CH De Wolden. Samen met secre¬≠ta¬≠ris Ingrid Snijders en pen¬≠ning¬≠mees¬≠ter Jan Broek, heeft voor¬≠zit¬≠ter Michel Broek de bestuurs¬≠ta¬≠ken ver¬≠le¬≠den jaar over¬≠ge¬≠no¬≠men en dit nieuwe bestuur van CH De Wolden wil de komende tijd vooral op kwa¬≠li¬≠teit investeren. 

Bij de jeugd­wed­strij­den heb­ben de twee Nederlandse bonds­coa­ches, Edwin Hoogenraat en Vincent Voorn, ervoor geko­zen met de vol­le­dige selec­ties naar Veeningen te komen. Dat houdt in dat bij de Young Riders onder andere broer en zus Mans en Mel Thijssen (Sevenum) naar Veeningen komen. Bij de juni­o­ren zijn onder meer Wesley de Boer (Nieuwleusen) en Tijmen Vos (Wierden) van de partij.

Het publiek kan de wed­strij­den alle dagen gra­tis bezoe­ken en genie­ten van totaal negen dagen topsport.


gerelateerde berichten
Total
2
Share