archief
contact
+31 6 53239630

Drents onder­zoek gestart naar econo­mi­sche waar­de hippi­sche sector

VEENINGEN — Onderzoeksburo BMC gaat in kaart bren­gen wat de econo­mi­sche bete­ke­nis is van de hippi­sche sector in Drenthe. Het moet de sector helpen om door de over­he­den meer gezien te worden als een seri­eu­ze gesprekspartner. 
Burgemeester Roger de Groot rijdt bij de presentatie mee op de koets van Harry Streutker.

blokjeVEENINGEN | STEGEN.NET
Wat stelt de hippi­sche sector in Drenthe eigen­lijk econo­misch voor? Schattingen zijn er wel, maar hoe het echt zit wordt momen­teel onder­zocht. Dat vertel­de voor­zit­ter Jaap Werners van het Hippisch Platform Drenthe bij een bijeen­komst van Hippisch De Wolden.

De bijeen­komst was dins­dag op de fraaie terrei­nen van Jan Broek in Veeningen, waar jaar­lijks in juli het beken­de inter­na­ti­o­na­le CH De Wolden wordt geor­ga­ni­seerd. Werners verwacht dat het onder­zoek zal uitwij­zen dat de hippi­sche sector er in Drenthe toe doet. Als dit vermoe­den beves­tigd wordt, kan hier­op toekom­stig beleid vanuit de provin­cie worden afgestemd.

Burgemeester Roger de Groot rijdt bij de presentatie mee op de koets van Harry Streutker.
Burgemeester Roger de Groot rijdt bij de presen­ta­tie mee op de koets van Harry Streutker.

Erik Gerritsen van BMC leidt de uitvoe­ring van het groot­scha­lig onder­zoek. Uitkomsten worden eind juli verwacht en bekend gemaakt tijdens het ‘Hippisch Café’, een bijeen­komst die in Veeningen gehou­den wordt als het inter­na­ti­o­na­le spring­con­cours CH de Wolden in volle gang is.

Tijdens de presen­ta­tie werden ook de opzet en het doel van Hippisch de Wolden bena­drukt. De paar­den­sport­eve­ne­men­ten die tijdens het outdoor-seizoen in paar­den­ge­meen­te De Wolden plaats­vin­den, treden onder één gemeen­schap­pe­lij­ke vlag naar buiten via soci­al media en de actu­e­le websi­te www.hippischdewolden.nl. Ook is het team van Hippisch de Wolden aanwe­zig op aller­lei evenementen.

gerelateerde berichten
Total
0
Share