Indoor Groningen niet in Zuidbroek, hal ingezet voor vluchtelingen

  • 17 september 2022 16:49
door: Steven Stegen, 17 september 2022 16:49

📌 ZUIDBROEK – Geen paarden maar 500 vluchte¬≠lingen zullen eind dit jaar de Euro¬≠hal in Zuid¬≠broek bevolken. Daar¬≠mee staat de orga¬≠nisatie van Indoor Gro¬≠ningen buiten spel. Het COA heeft de hal voor een jaar gehuurd. Indoor Groningen moet nu een alter¬≠natieve locatie zien te vinden.

Na twee afgeblazen edities vanwege corona had de stichting Ruiter­sport Noord-Nederland er weer veel zin in om samen met de vele vrij­willigers een geweldige editie van Indoor Gro­ningen neer te zetten. Maar vrijdag kwam als een donder­slag bij heldere hemel het nieuws dat eige­naar Van der Valk van de accom­modatie zaken heeft gedaan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

‘Niet op voorbereid’

,,Als bestuur van SRNN zijn wij vandaag te elfder ure ge√Įnfor¬≠meerd over de plannen van de Gemeente Midden Groningen, het Rijk en Van der Valk om de Euro¬≠hallen in Zuidbroek voor het vluchte¬≠lingen¬≠probleem in Neder¬≠land in te zetten. Verdere details hebben wij op dit moment als bestuur ook niet. Wel is duidelijk dat dit betekent dat de Euro¬≠hallen voor de 59e editie van het IICH Groningen in 2022/2023 niet beschik¬≠baar zijn. Wij waren hier totaal niet op voor¬≠bereid en het lag ook niet in de lijn der verwach¬≠tingen dat dit zou gebeuren”, zo laat het bestuur weten.

Indoor Veendam nieuwe naam
Een prijsuitreiking tijdens Indoor Groningen.

De organiserende stichting zegt zich te beraden over hoe verder. Maandag is er een extra bestuurs¬≠verga¬≠dering. Of het lukt om op zo’n korte termijn een alter¬≠natieve locatie te vinden is de grote vraag. Fans van het concours reageren teleur¬≠gesteld en soms ook met onbegrip.

Voorzitter Aaldert de Vrieze doet een dringend beroep om frus¬≠tratie niet af te reageren op Van der Valk. ,,Wij zijn in gesprek over even¬≠tuele oplossingen en ook de gemeente wil ons daarbij helpen. Het doet onze zaak geen goed als frustratie afge¬≠wenteld wordt op Van der Valk en mede¬≠werkers. Ik doe een dringend beroep op jullie om hier verder van af te zien.”

📝 Stegen.net