Oproep bij Trainers­plat­form KNHS: zet dierenwel­zijn op 1

Share
  • 20 oktober 2022 14:36

door: KNHS, 20 oktober 2022 14:36

📌 ERMELO – Zet dieren¬≠welzijn op de eerste plaats en wees een ambas¬≠sadeur voor de paarden¬≠sport. Dat waren de belang¬≠rijkste bood¬≠schappen die trainers en coaches mee¬≠kregen bij het KNHS Trainers¬≠platform.

Het KNHS Trainers¬≠platform vindt norma¬≠liter elk half¬≠jaar plaats, maar door corona was dat de afge¬≠lopen twee jaar anders. Nu kon het weer en zo’n 35 coaches en trainers kwamen er voor naar het KNHS-centrum bij Ermelo.

Technisch directeur van de KNHS Iris Boel¬≠houwer opende de bijeen¬≠komst met een korte uitleg over het doel en de samen¬≠stelling van het Trainers¬≠platform en ze lichtte direct het thema van het eerste deel van het programma toe: ,,We hebben als paarden¬≠sector nog een slag te maken om de sport in een beter daglicht te krijgen bij het (veelal onwe¬≠tende) publiek. Wat iedereen die zich bezighoudt met de paarden¬≠sport, en dat geldt zeker voor ruiters en trainers, zich moet afvragen is: Hoe kan ik mezelf inzetten om de publieke opinie over de paarden¬≠sport zo positief mogelijk te be√Įn¬≠vloeden? Dat is een wezenlijk vraagstuk, want de toekomst van onze sport hangt ervan af.‚ÄĚ

Dierenwelzijn

Klaas Dijkstra, directeur van Zest Marketing, waarbinnen hij zich toelegt op marketing voor non-profit organisaties: ,,Zet dieren¬≠welzijn altijd op 1, anders dan schiet je jezelf in de voet. En breng als sector ook naar buiten dat je dit doet!‚ÄĚ

De discussie rondom dieren­welzijn is van alle tijden, maar de laatste 5 à 6 jaar is er een lawine aan bericht­geving rondom dieren­welzijn. Hier moet je als sector iets mee, dat is duidelijk, zo gaf Dijkstra aan. Bevlogen legde hij uit dat acti­vistische par­tijen hun marketing vaak subliem voor elkaar hebben en dat de secto­ren die onder vuur liggen hierbij achter­blijven.

De paardensector laat volgens hem moge¬≠lijkheden liggen, omdat het aan durf ontbreekt om naar buiten te treden. Dit kan anders: ,,Vertel het verhaal zoals het is en zoals het voelt. Als je dieren¬≠welzijn altijd op 1 zet, dan kun je ook altijd vanuit je hart over de sector spreken. De sector moet niet de rug naar de samen¬≠leving keren, maar zich juist om¬≠draaien en de dialoog aangaan. Dit vraagt om inzet van alle betrokkenen binnen de sector en de rol van ambas¬≠sadeur is er dan ook echt voor iedereen.‚ÄĚ

Dat er urgentie is om vanuit de paardensector meer energie in dit onderwerp te steken kwam duidelijk naar voren en het zorgde voor een mooie dialoog binnen de groep trainers. Zo werd er gediscussieerd over, natuurlijk, social media. De toetsenbordridders; hoe ga je daarmee om? Als je een lelijke reactie ziet onder een post bij een collega-ruiter of trainer; probeer je deze dan te weerleggen, of ben je bang dat ze jou dan aan gaan vallen? Open werd er gesproken over hoe de aanwezigen hiermee om gaan en wat ze nodig denken te hebben van de KNHS om de ambassadeursrol beter te kunnen vervullen.

📝 Stegen.net | KNHS