archief
contact
+31 6 53239630

Turkse out­si­der wint in Zuidbroek

Zuidbroek | STEGEN.NET
De 47e edi­tie van het CSI Veendam kreeg een late, maar span­nende ont­kno­ping. Aan grote namen geen gebrek in de afslui­tende Grote Prijs, maar met de Turkse rui­ter Omer Karaevli kreeg het publiek in Zuidbroek toch een vrij onbe­kende winnaar.

Toch viel er niets af te din­gen op de pres­ta­tie van Karaevli, want hij was de KWPN’er Oruth G (v. Burggraaf) met een tijd van 38.76 dui­de­lijk snel­ler dan Willem Greve met Ude (v. Nairobi), die een tijd zette van 39.19. Eerder op de avond won Willem Greve de 1.35 finale met Ukato.

Omer Karaevli springt naar de overwinning. ©Steven Stegen
Omer Karaevli springt naar de over­win­ning.
FOTO: Steven Stegen

Winnaar Omer Karaevli mag dan nog altijd voor zijn geboor­te­land rij­den; hij ver­blijft al meer dan tien jaar in Nederland. „Ik kwam hier om een beetje te leren paard­rij­den. Dat ik nu pro­fes­si­o­neel rui­ter ben met een eigen han­dels­stal, dat had ik ook nooit ver­wacht”, zei Karaevli, die rond kwart over één in de nacht zijn prijs van 5.125 euro in ont­vangst kon nemen. Om ver­vol­gens de terug­reis te aan­vaar­den naar het Limburgse Swolgen. Karaevli kwam des­tijds bij Emile Hendrix op stal, om ver­vol­gens nog zijn licht op te ste­ken bij Bert Romp, Wiljan Laarakkers en ten­slotte Henk van de Pol. „Vooral bij Van der Pol heb ik veel geleerd. Dat is echt een hele han­dige rui­ter”, aldus Karaevli.

Voor de gok­kers in het publiek was de Turkse rui­ter onge­twij­feld geen voor de hand lig­gende favo­riet. Grote namen als Gerco Schröder  — vorig jaar nog win­naar – en Jeroen Dubbeldam leken de grote kans­heb­bers. Al snel werd dui­de­lijk dat de door Marinus Vos ont­wor­pen finale veel fout­loze rit­ten zou ople­ve­ren. Dat wer­den er uit­ein­de­lijk zelfs veer­tien, op een totaal van 32 gestarte com­bi­na­ties. Echter scherp­rech­ters kende het par­cours niet.

De Noordelijke inbreng in de bar­rage kwam aller­eerst van Mareille Schröder uit Gees. Met Loreen D (v. Lancer II) moest ze als eer­ste een tijd zet­ten. En dat deed ze bepaald niet slecht. Haar fout­loze optre­den in 40.84 bleek zelfs goed voor de zesde plaats. Ook Jur Vrieling uit Holwierde hield zicht op de over­win­ning. Hij her­stelde zich met VDL Oramé uit­ste­kend van de dom­per van vrij­dag­avond, toe de hengst tot twee keer toe wei­gerde. In de bar­rage had Vrieling nu twee bal­ken, zodat er geen hogere klas­se­ring inzat dan de twaalfde plaats.

In de bar­rage ging het als­maar har­der en har­der. Had de Nederlander Sjaak Sleiderink kort de lei­ding met 40.40, dan nam de Belg Pieter Devos het stokje wel weer over met 40.18. Routinier Ben Schröder was de eer­ste die fout­loos bleef in min­der dan 40 secon­den. De telg uit het suc­ces­volle Twentse paar­den­sport­ge­zin klaarde de klus met BMC Cotarus Z in 39.34. Oud-Olympische kam­pi­oen Jeroen Dubbeldam reed zich daar stuk op. Een Nederlandse over­win­ning leek nabij, maar de Turk Omer Karaevli zette met 38.76 de win­nende tijd op de chronometer.

Voor Karaevli was het de eer­ste keer dat hij in Zuidbroek reed. „Toen het nog in Veendam was ben ik ook eens geweest. Er is hier wel het nodige ver­be­terd”, vond de Turk. „Het deel­ne­mers­veld is sterk. En dank­zij de twee ster­ren sta­tus pak ik hier ook pun­ten voor de wereld­rang­lijst.” Voor Karaevli is dat laat­ste niet onbe­lang­rijk, want hij wil graag met een Turks team vol­gend jaar deel­ne­men aan het Europees kampioenschap.

Topavond

Voor Willem Greve was het een top­avond in Zuidbroek. De sym­pa­thieke rui­ter uit Haaksbergen werd dus fraai tweede in de Grote Prijs èn hij won de 1.35-finale met Ukato. „Ik heb in de Grote Prijs volop risico geno­men door de oxer heel schuin aan te rij­den. Deze avond maakt alles weer goed. Ik had hier tot nu toe steeds net dat ene kleine foutje. Nu lukte het wel.” Kritiek uitte Willem Greve op het late tijd­stip. Pas om kwart over één was de prijs­uit­rei­king. „Dat was hele­maal niet nodig geweest. Ik denk niet dat de toe­schou­wers en de rui­ters dit echt leuk vin­den. Maar voor de rest vind ik het een super concours.”

Uitslag Grote Prijs Veendam 2009

1. Omer Karaevli (TUR), Oruth G, 0–38.76
2. Willem Greve (NED), Ude, 0–39.19
3. Ben Schröder (NED), BCM Cotarus Z, 0–39.34
4. Pieter Devos (BEL), 0–40.18
5. Sjaak Sleiderink (NED), BCM Take it Easy La Silla, 0–40.40

gerelateerde berichten
Total
0
Share