archief
contact
+31 6 53239630

Drentse ama­zo­nes sterk in rij­stijl­fi­nale op JIM

Maureen Bonder won met Alex haar eerste Grote Prijs tijdens het CSI Salland.

MAASTRICHT — Drentse ama­zo­nes domi­neer­den don­der­dag de eer­ste finale van de KNHS Boerenbond Welkoop com­pe­ti­tie. Maureen Bonder uit Schoonoord won deze finale en Marlies Hoorn uit Stuifzand ein­digde op de tweede plaats.

Bondscoach Rob Ehrens was in de finale ver­ant­woor­de­lijk voor de stijl­be­oor­de­ling. In de eer­ste man­che kre­gen alle deel­ne­mers van hem een cij­fer toe­be­deeld. „Het belang­rijk­ste doel van deze com­pe­ti­tie is om de rui­ters er bewust van te maken dat het rij­den belang­rij­ker is dan win­nen,” licht Ehrens toe. „Er moet hard gewerkt wor­den aan het tech­ni­sche gedeelte. Hoe breng je een rui­ter ver­der, er moet een opbouw zit­ten in het rij­den. Ondanks dat iedere rui­ter hier van­avond een geheel eigen stijl liet zien, viel het niveau mij niks tegen.”

Maureen Bonder met Alex. ©Roos Meertens
Maureen Bonder met Alex. ©Roos Meertens

De hoog­ste sco­res wer­den ver­ge­ven aan Alexander Vincentius uit Heesch en Martine Harink uit Saasveld. Beide omlo­pen wer­den gewaar­deerd met een 8.4 en een gedeelde kop­po­si­tie na de eer­ste man­che. Zowel Vincentius met Zadarijke (v. San Remo) als Harink met Unique (v. Lux) moesten in de tweede man­che een spring­fout incas­se­ren, wat in de uit­slag resul­teerde in res­pec­tie­ve­lijk een derde en vierde plaats.

Met een 8,1 voor de rij­stijl en een fout­loze en tweede tijd in de tweede man­che werd Maureen Bonder met Alex de wel­ver­diende win­na­res van deze finale. Marlies Hoorn was met World Dancer (v. Goodtimes) in de tweede omloop de aller-snel­ste com­bi­na­tie en won met een totaal van zeven plaat­sings­pun­ten uit­ein­de­lijk de tweede prijs. Drie rui­ters ein­dig­den met een eind­to­taal van tien plaat­sings­pun­ten, maar Martine Harink ging van­wege de hoog­ste klas­se­ring in de eer­ste man­che met de vierde prijs naar huis.

Stegen.net
gerelateerde berichten
Total
0
Share