archief
contact
+31 6 53239630

Angst voor West-Nijlvirus neemt toe

HENGELO — De angst voor het West-Nijlvirus neemt in de paar­den­sec­tor snel toe. Het voor paar­den gevaar­lijke virus is bezig met een opmars. Steeds meer die­ren­art­sen beleg­gen bij­een­kom­sten om paar­den­hou­ders te waar­schu­wen, zo meldt RTV Oost.

Het West-Nijlvirus wordt wel ver­ge­le­ken met bij­voor­beeld blauw­tong, dat erg gevaar­lijk is voor scha­pen. Het virus kwam eerst voor­na­me­lijk in Afrika en Amerika voor, maar is nu ook al in Italië gevon­den. Via mug­gen wordt het virus over­ge­bracht. Het virus leidt tot koorts en ver­min­derde eet­lust. Ook wordt de coör­di­na­tie aan­ge­tast, waar­door de besmette die­ren kun­nen omval­len en zich ver­won­den. Verschillende die­ren­art­sen hou­den inmid­dels spe­ci­ale bij­een­kom­sten om paar­den­hou­ders te infor­me­ren over het virus en de maat­re­ge­len die geno­men kun­nen wor­den om het virus tegen te gaan.

Stegen.net
gerelateerde berichten
Total
0
Share