archief
contact
+31 6 53239630

Hippisch Platform Drenthe waar­schuwt voor gevol­gen toena­me muggen

ASSEN — Het Hippisch Platform Drenthe maakt zich grote zorgen over de toene­men­de vernat­ting in de natuur. Die leidt volgens de orga­ni­sa­tie tot de komst van meer muggen en die kunnen gevaar­lij­ke ziek­tes overbrengen. 
paard vernatting muggen

blokjeASSEN | STEGEN.NET
Het Hippisch Platform Drenthe maakt zich grote zorgen over de toene­men­de vernat­ting in de natuur. Die leidt volgens de orga­ni­sa­tie tot de komst van meer muggen en die kunnen gevaar­lij­ke ziek­tes overbrengen.

paard vernatting muggen
De toene­men­de vernat­ting van de natuur is het volgens het plat­form een risi­co door de komst van meer muggen.

De orga­ni­sa­tie liet onder­zoek doen en presen­teer­de de uitkom­sten dins­dag tijdens een bijeen­komst in de Surprise Stables in Assen. Uit het onder­zoek blijkt dat de muggen zich in de steeds natte­re natuur prima op hun plek voelen en ook de opwar­ming werkt groei van het aantal muggen in de hand.

Gevaarlijke ziek­tes
Muggen, dazen en knut­ten hebben steeds vaker gevaar­lij­ke ziek­tes zoals het West-Nijlvirus en de paar­den­pest bij zich. Gevaarlijk voor paar­den, maar ook voor mensen. Mensen kunnen hersen­vlies­ont­ste­king krij­gen van het West-Nijlvirus.

Het is volgens de onder­zoe­kers een kwes­tie van tijd voor­dat een van de ziek­tes in Nederland opduikt. De initi­a­tief­ne­mers willen dat de provin­cie zich bewust wordt van dit probleem en over­han­di­gen daar­om het rapport aan gede­pu­teer­de Rein Munniksma.

gerelateerde berichten
Total
5
Share