archief
contact
+31 6 53239630

Maaike ten Berg-Bijlsma boekt groot­ste succes

ZWOLLE — Zwolle International kreeg zon­dag een mooie afslui­ting, niet in de laat­ste plaats voor de regi­o­nale favo­riete Maaike ten Berg-Bijlsma uit Rogat. De 31-jarige ama­zone reed in de Lodewijk Assurantiën Grote Prijs van Zwolle een ijzer­sterk bar­ra­ge­veld aan gru­ze­le­men­ten. Met Uncle Berry draaide de stief­doch­ter van Johan Heins zeer korte en vloei­ende wen­din­gen in het eer­ste deel van het par­cours om met een galop­sprong min­der naar de laat­ste oxer te racen en als enige onder de 31 secon­den te dui­ken. Stefanie van den Brink ein­digde als tweede, gevolgd door Jur Vrieling.

De prijs­uit­rei­king in de IJsselhallen. ©Zwolleinternational.nl

Louis Konickx had een lis­tig bar­ra­ge­par­cours uit­ge­zet, maar de top­ont­wer­per kon niet voor­ko­men dat 18 van de 50 star­ters hem te slim af waren. De bar­rage leverde dus enorm veel vuur­werk op, want zon­der risico rij­den leverde geen prijs op. Reeds als vierde star­ter had Maaike ten Berg de ide­ale lijn te pak­ken, gead­vi­seerd uiter­aard door top­coach Johan Heins. Haar Andiamo-zoon Uncle Berry viel zelf aan op de hin­der­nis­sen, Maaike stuurde hem over de kort­ste lij­nen en reed mooi bin­nen­door en met een galop­sprong min­der naar de schuin opge­stelde laat­ste oxer. Zo vroeg in deze grote bar­rage had de uit­ver­kochte IJsselhal de ultieme rit al gezien.

Toch gaf de con­cur­ren­tie de moed nog niet op. Danny Schaper reed scherp rond met Willow (v.Guidam), maar zijn schim­mel galop­peerde niet zo sterk als Uncle Berry. Ook Julia Kayser deed een prima poging met de gewel­dig sprin­gende Valdato (v.Emilion), maar de 0 in 31.83 seconde schoot te kort.

Niet de snelste

Jur Vrieling had niet zijn snel­ste paard bij zich, maar Jur zelf had zeer snelle plan­nen en zijn ver­mo­gende Sissi van ’t Schuttershof werkte zeer goed mee: 0/31.46 seconde. Op dat moment goed voor de tweede plaats, maar Stefanie van den Brink had nog niet gere­den. Met de top­sprin­ger Verdi (v.Heartbreaker) raasde de doch­ter van Teus van den Brink naar 0/31.34 seconde en dat werd dan wel defi­ni­tief de tweede plaats ach­ter de onver­slaan­bare Maaike ten Berg. Want ook laat­ste star­ter Franz-Joseph Dahlmann, de win­naar van de Zware Tour op vrij­dag, zag zijn poging stran­den op hin­der­nis 9.

Toen die balk rolde, ste­gen de vreug­de­kre­ten op uit het kamp rond Maaike ten Berg, die voor het eerst in haar car­ri­ère een schit­te­rende en zeer ver­diende over­win­ning behaalde in een CSI**.

Stegen.net

Uitslag Grote Prijs, finale Big Tour (1.45m) (zo):

1. Maaike ten Berg-Bijlsma (Rogat) — Uncle Berry (Andiamo x Germus R) — 0 / 0 — 30.57
2. Stefanie van den Brink (Nijkerkerveen) — Verdi (Heartbreaker x Mr.Blue) — 0 / 0 — 31.34
3. Jur Vrieling (Holwierde) — Sissi van ’t Schuttershof — 0 / 0 — 31.46

gerelateerde berichten
Total
0
Share