Meer aandacht voor welzijn op paardenmarkt

  • 19 juli 2011 22:27

door: redactie, 19 juli 2011 22:27

ERMELO – De Sectorraad Paarden (SRP), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de Groep Geneeskunde Paard (GGP), de Dierenbescherming en de marktorganisaties van Zuidlaren, Hedel en Elst hebben afspraken gemaakt over het verbeteren van het welzijn van paarden tijdens paardenmarkten. De partijen willen dat gemeenten de afspraken als voorwaarde gaan stellen voor het verlenen van een vergunning voor een paardenmarkt.

Beeld van de Zuidlaarder markt van 2010. ©Albert Slotboom

Partijen zijn van mening dat het welzijn van paarden en pony’s op paardenmarkten geborgd moet zijn. Daartoe is er een protocol opgesteld, dat de voorwaarden bevat, die gemeenten dienen op te nemen in een vergunning voor het houden van een paardenmarkt. Dit laat onverlet, dat regelmatige controle door handhavingsinstanties op de naleving van wettelijke voorschriften noodzakelijk blijft.

In het protocol staat onder andere dat op paardenmarkten een dierenarts aanwezig moet zijn, die bij de ingang de paarden controleert op ziekten, verwondingen en verwaarlozing. Ook moeten alle paarden de beschikking hebben over vers drinkwater, ruwvoer van goede kwaliteit en de mogelijkheid om te eten. Verder mogen paarden niet langer dan acht uur achter elkaar aangebonden staan, mag het publiek niet te dicht bij komen en moet onrust door bijvoorbeeld een kermis worden vermeden.

In Nederland worden ongeveer tachtig grotere en kleinere paardenmarkten per jaar georganiseerd. Op de grootste paardenmarkten, die van Zuidlaren, Hedel en Elst, werden in 2010 meer dan 2.000 paarden bijeen gebracht en kwamen tienduizenden bezoekers op deze evenementen af.

Stegen.net