archief
contact
+31 6 53239630

Dierenbescherming filmt niet lan­ger op paardenmarkten

ZUIDLAREN — De die­ren­be­scher­ming komt niet meer op paar­den­mark­ten om daar even­tu­ele mis­stan­den te fil­men. Dat maakt de die­ren­be­scher­ming bekend op haar web­site. De vei­lig­heid van mede­wer­kers zou in het geding zijn. „Het is niet lan­ger ver­ant­woord”, aldus de dierenbescherming. 
Zuidlaardermarkt

Zuidlaren | STEGEN.NET | Dierenbescherming

De die­ren­be­scher­ming komt niet meer op paar­den­mark­ten om daar even­tu­ele mis­stan­den te fil­men. Dat maakt de die­ren­be­scher­ming bekend op haar web­site.
Zuidlaardermarkt
Pony’s op de Zuidlaardermarkt (archief).

De die­ren­be­scher­ming zegt de stap te heb­ben geno­men omdat het voor de mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers niet lan­ger vei­lig is. „Ging het in het begin nog om ver­baal geweld van een aan­tal han­de­la­ren, de laat­ste tijd was het fysiek gewor­den. We vin­den het dan ook niet lan­ger ver­ant­woord onze men­sen hier­aan bloot te stel­len”, zo staat te lezen op de site.

De die­ren­be­scher­ming was wel aan­we­zig op de voor­jaars­markt van Zuidlaren. Volgens de instan­tie waren er mis­stan­den, zoals pony’s die met slecht onder­hou­den hoe­ven toch op de markt wer­den toe­ge­la­ten en het ont­bre­ken van drinkwater.

[social­poll id=“2384872”]
gerelateerde berichten
Total
22
Share