archief
contact
+31 6 53239630

Degradatiezorgen Nederlandse spring­rui­ters na Ierse zege in Hickstead

HICKSTEAD
De Nederlandse spring­rui­ters zijn vrij­dag tij­dens het CHIO van Hickstead als zevende en voor­laat­ste geëin­digd in de lan­den­wed­strijd. De equipe van bonds­coach Rob Ehrens, die geen olym­pi­sche com­bi­na­ties aan de start bracht, liep in totaal 28 straf­pun­ten op. Alleen de Zwitsers deden het slech­ter. „Een trieste balans”, aldus een balende bonds­coach Rob Ehrens.

Ierland won ver­ras­send en ver­diende daar­mee 64.000 euro. Dat was in belang­rijke mate te dan­ken aan de uit Amerika inge­vlo­gen ver­ster­kin­gen Darragh Kerrins (Lisona) en Richy Moloney (Ahorn van de Zuuthoeve). Ze lie­ten drie keer een fout­loos par­cours noteren.

Richard Moloney
Richie Moloney was voor Ierland suc­ces­vol met Ahorn van de Zuuthoeve.

Ierland ein­digde op slechts vier straf­pun­ten. Frankrijk (8) en Duitsland (12) wer­den tweede en derde. Dan volg­den de Britten (20), België en Zweden (elk 24), Nederland (28) en Zwitserland (40). De Ierse equipe won in 2001 voor ’t laatst in Hickstead. „Hier win­nen bete­kent veel voor ons”, zei de Ierse bonds­coach Robert Splaine.

In de eer­ste man­che liep voor Nederland alleen rou­ti­nier Albert Voorn met Tobalio geen straf­pun­ten op. Leon Thijssen (Tyson), de reserve voor de Spelen, Albert Zoer (Sam, 12+4) en Hendrik-Jan Schuttert (Cerona HS, 16+0) maak­ten twee of meer spring­fou­ten. De laat­ste her­stelde zich uit­ste­kend door in de tweede omloop alle hin­der­nis­sen intact te laten. De ande­ren waren hem onvol­doende tot steun.

Degradatienood

Door dat tegen­val­lende resul­taat ver­keert Oranje, met nog één wed­strijd (17 augus­tus Dublin) in de Top League te gaan, plot­se­ling in degra­da­tie­nood. Dat geldt ech­ter ook voor nog vijf con­cur­ren­ten. Het ver­schil tus­sen de num­mer drie Groot-Brittannië en de nieuwe hek­ken­slui­ter België is slechts 3,5 pun­ten. „Triest”, oor­deelde Ehrens over de gang van zaken. „Veel fou­ten waren vol­strekt over­bo­dig. Na de eer­ste man­che heb ik een har­tig woordje gespro­ken met de man­nen, maar toen had­den we al een straat­lengte achterstand.”

In de stand na zeven van de acht man­ches leidt Duitsland met 47 pun­ten. Dat zijn er tien meer dan Frankrijk (37) en vijf­tien meer dan Groot-Brittannië (32). Ierland wipt dank­zij zijn zege in Hickstead van de laat­ste naar de voor­laat­ste (zevende) plaats met 29 pun­ten. De rode lan­taarn is nu voor België (28,5).
[Stegen.net | ANP | KNHS]

gerelateerde berichten
Total
0
Share