Hippisch Platform Drenthe wijst op bedreigingen voor paardensector

Share
  • 27 februari 2013 00:08

door: redactie, 27 februari 2013 00:08

Het Hippisch Platform Drenthe belegt op 23 april vanaf 19.30 uur in de Sunrise Stables een bijeenkomst voor fokkers en het hippisch bedrijfsleven. Op de agenda staan bedreigingen die op de sector afkomen, zoals vernatting van het landschap, de economische situatie en de scherpere regels op het gebied van paardenwelzijn. Per abuis meldde het platform eerder dat de bijeenkomst in Assen op de 27e zou zijn.

Dr. Marianne Sloet, verbonden aan de veterinaire faculteit van Utrecht, houdt twee inleidingen. Eén over de bedreigingen die de vernatting van Drenthe met zich meebrengt voor de hippische sector en over de nieuwe regelgeving ten aanzien van de wormbestrijding bij paarden. Daarnaast zal Wilfred Franken, directeur van de Federatie van Nederlandse Ruitersport Centra, twee bijdrages leveren. Eén over het ondernemerschap in de praktijk, terwijl zijn tweede bijdrage gaat over Welzijnsaspecten.

Tal van bedreigingen komen volgens het Platform op de paardensector af.

Tal van bedreigingen komen volgens het Platform op de paardensector af.

Deze bijeenkomst is door het Hippisch Platform Drenthe georganiseerd met als doelgroepen de fokkers en eigenaren van paarden en pony’s, alsmede voor de zogenoemde ‘schil van hippisch Drenthe’. Met de laatste groep worden alle groepen bedoeld die zich direct bezighouden met het paard, zonder er per definitie één te bezitten. Te denken valt aan hoefsmeden, veterinairen, foeragehandelaren, paardentandartsen enz.

Het Hippisch Platform Drenthe wil op deze avond de gevaren die de hippische sector in Drenthe op termijn kunnen bedreigen onder de aandacht brengen. De stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde lijkt een gegeven. Daarnaast streven vele natuurbeschermingsorganisaties in Drenthe in vele gebieden een verhoging van de grondwaterstand na. Juist deze combinatie van factoren zou op termijn er aan kunnen bijdragen dat in Drenthe het West Nile Virus of de African Horse Sicknes de kop kunnen gaan opsteken. Dr. Sloet is mondiaal gezien één van de topexperts over deze materie.

De financiële crisis laat ook de hippische sector niet onberoerd en Wilfred Franken, die ook secretaris is van de Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers, zal trachten de Drentse hippische ondernemers handvatten aan te reiken die hen in staat stellen deze barre tijden te doorstaan.

Exloo

Het Hippisch Platform Drenthe, onder voorzitterschap van Jaap Werners, heeft op 13 maart ook een bijeenkomst gepland. Op deze avond komen alle aspecten die samenhangen met het Enjoy the Ride gebeuren uitgebreid voor het voetlicht. Het Hippisch Platform Drenthe heeft de KNHS bereid gevonden om iemand af te vaardigen die met alle “inns and outs” welke samenhangen met het organiseren van een evenement als dit bekend is. Om de Enjoy the Ride evenementen, dus ook de evenementen waaraan u mogelijk gaat deelnemen, landelijk te promoten is er een nauwe samenwerking met Marketing Drenthe.