archief
contact
+31 6 53239630

Drentse paar­den­sec­tor econo­mi­sche factor van betekenis

VEENINGEN — Met een jaar­lijk­se omzet van 230 miljoen euro, drie­dui­zend direc­te en nog eens 2300 indi­rec­te banen is de paar­den­sec­tor in de provin­cie Drenthe een econo­mi­sche factor van bete­ke­nis. Dat blijkt uit onder­zoek in opdracht van de provin­cie. „De cijfers vallen posi­tief op”, aldus Jaap Werners van het Hippisch Platform Drenthe. 
Sfeerbeeld keuring

VEENINGEN | STEGEN.NET
Met een jaar­lijk­se omzet van 230 miljoen euro, drie­dui­zend direc­te en nog eens 2300 indi­rec­te banen is de paar­den­sec­tor in de provin­cie Drenthe een econo­mi­sche factor van bete­ke­nis. Dat blijkt uit onder­zoek in opdracht van de provincie.

Sfeerbeeld keuring
Een sfeer­beeld van een keuring.
REINOLD LOWES

Voorzitter Jaap Werners van het Hippisch Platform Drenthe, dat had aange­dron­gen op het onder­zoek, is blij verrast. „We wisten tot nu toe niet objec­tief wat de sector in Drenthe voor­stelt. Ja, er waren lande­lij­ke cijfers van het product­schap. Nu hebben we de situ­a­tie goed in kaart en de cijfers vallen mij echt mee.”

Het onder­zoek kan volgens Werners een opmaat zijn voor verde­re groei van de paar­den­sec­tor. „We kunnen nu echt aanto­nen wat veel mensen al weten, name­lijk dat je in Drenthe moet zijn als je in de hippi­sche sector je brood wilt verdienen.”

Kansen voor toerisme
Werners voor­ziet voor­al kansen op het raak­vlak met toeris­me. Ook in de recre­a­tie­sec­tor groeit dat besef. Toerist Information De Wolden zegt dat steeds meer onder­ne­mers arran­ge­men­ten aanbie­den rond hiip­pi­sche acti­vi­tei­ten. Ook het net van ruiter­pa­den geeft Drenthe een voor­sprong, maar betrok­ke­nen waar­schu­wen wel dat het onder­houd van de ruiter­pa­den wel eens te wensen overlaat.

gerelateerde berichten
Total
14
Share