archief
contact
+31 6 53239630

CHIO Rotterdam ein­digt met dom­per voor foto­graaf Jacob Melissen

ROTTERDAM — Ook in de paar­den­we­reld lijkt de ver­loe­de­ring niet te stui­ten. Tijdens het CHIO in Rotterdam is foto­graaf Jacob Melissen uit Pesse besto­len. Een onbe­kende dief ont­vreemdde twee kost­bare len­zen uit het perscentrum. 
Jacob Melissen

blokjeROTTERDAM | STEGEN.NET
Voor foto­graaf Jacob Melissen uit Pesse heeft het CHIO van Rotterdam een bit­tere nasmaak gekre­gen. Melissen is beroofd van een aan­tal dure lenzen.

Jacob Melissen
Jacob Melissen

Het gaat om twee len­zen die ont­vreemd zijn in het pers­cen­trum van het eve­ne­ment. Melissen baalt er ont­zet­tend van, zo meldt hij op Facebook. „Ik wil de beun­haas die len­zen van me heeft gesto­len heel fees­te­lijk bedan­ken! Ik hoop dat hij of zij heel geluk­kig wordt met de gra­tis aan­koop. Ik ben op dit moment min­der geluk­kig. Mocht iemand iets gezien heb­ben laat het me weten!”

Op Facebook krijgt Jacob Melissen veel steun­be­tui­gin­gen, onder andere van col­le­ga­fo­to­graaf Dirk Caremans. Die is al vier keer besto­len. „Het is blijk­baar heel ver­lei­de­lijk om al dat pro­fes­si­o­nele mate­ri­aal aan je neus te zien voor­bij gaan en er zelf geen te heb­ben.” Melissen heeft aan­gifte gedaan bij de politie.

gerelateerde berichten
Total
0
Share