archief
contact
+31 6 53239630

Tuigpaarden keren na twee jaar afwe­zig­heid terug op NIC Assen

ASSEN — De tuig­paar­den keren na twee jaar afwe­zig­heid terug op het NIC Assen. Dat maakte de orga­ni­sa­tie bekend. Ook komt de men­sport voor het eerst op het pro­gramma tij­dens de 59e edi­tie van het eve­ne­ment, dat van 8 tot en met 12 okto­ber wordt georganiseerd. 

♘ Assen De tuig­paar­den keren na twee jaar afwe­zig­heid terug op het NIC Assen. Dat maakte de orga­ni­sa­tie bekend. Ook komt de men­sport voor het eerst op het pro­gramma tij­dens het de 59e edi­tie van het eve­ne­ment, dat van 8 tot en met 12 okto­ber wordt georganiseerd.

Lambertus Huckriede en Unaniem tijdens het NIC in 2011.
Lambertus Huckriede en Unaniem tij­dens het NIC in 2011.
Mariol Middel

Het is ondui­de­lijk waarom de tuig­paar­den nu toch terug­ke­ren op de woens­dag­avond. De orga­ni­sa­tie wekte ver­ba­zing toen in 2012 de tui­gers uit het pro­gramma ver­dwe­nen. Voorzitter Max Becherer zei toen af te wil­len van het rela­tief dure onder­deel dat steeds min­cer publiek trok. Blijkbaar is er sprake van voort­schrij­dend inzicht, want woens­dag­avond 8 okto­ber is het NIC Tuigpaarden Gala. Het pro­gramma staat nog niet hele­maal vast, maar wel is dui­de­lijk dat de ere­klasse op de rol staat.

Naast de tuig­paar­den­ru­brie­ken komen ook de lief­heb­bers van de men­sport aan hun trek­ken tij­dens het NIC Assen 2014. Om goed te kun­nen beoor­de­len of de accom­mo­da­tie geschikt is om in de toe­komst een wed­strijd voor de wereld­be­ker vier­span­nen te hou­den, zal er twee­maal een vier­span­wed­strijd wor­den ver­re­den tij­dens het komende NIC Assen. Op vrij­dag­avond 10 en zater­dag­avond 11 okto­ber komen de men­ners in actie. Op vrij­dag­avond wordt een ses­sie van twee ron­den gehou­den en op zater­dag­avond is de finale, die even­eens in twee ron­den wordt verreden.

Verleden jaar werd NIC Assen door de FEI gepolst een wed­strijd voor de wereld­be­ker vier­span­nen te gaan orga­ni­se­ren. Met de twee men­wed­strij­den tij­dens het komende con­cours in de TT Hall neemt de Asser orga­ni­sa­tie alvast een voor­schot op een wereldbekerwedstrijd.

gerelateerde berichten
Total
0
Share