archief
contact
+31 6 53239630

Meldpunt en belo­ning in strijd tegen paardenbeul

ENSCHEDE — De stich­ting Zinloos Geweld tegen Dieren opent een meld­punt voor paar­den­mis­han­de­lin­gen. Ook looft de orga­ni­sa­tie een belo­ning van 10.000 euro uit voor de tip die leidt tot arres­ta­tie van de paardenbeul. 
Henk ten Napel van de stichting zinloos geweld tegen dieren.

blokjeENSCHEDE | STEGEN.NET | ANP
De stich­ting Zinloos Geweld tegen Dieren gaat een meld­punt open­stel­len voor paar­den­mis­han­de­lin­gen, zo meldt het ANP. De orga­ni­sa­tie looft ook een belo­ning van 10.000 euro uit voor de tip die leidt tot arres­ta­tie van de paardenbeul.

Henk ten Napel van de stichting zinloos geweld tegen dieren.
Henk ten Napel van de stich­ting zin­loos geweld tegen dieren.

Manegehouders, paar­den­be­zit­ters en die­ren­lief­heb­bers kun­nen terecht bij het meld­punt, dat 24 uur per dag tele­fo­nisch bereik­baar is. Als er een mel­ding van een ver­dachte situ­a­tie bin­nen­komt, zorgt de meld­ka­mer dat ieder­een in die omge­ving wordt gebeld. Zo kun­nen veel meer men­sen tege­lijk uit­kij­ken naar een moge­lijke ver­dachte, zodat de pak­kans gro­ter wordt, aldus de initiatiefnemers.

Landelijk team
In het afge­lo­pen jaar zijn meer dan tach­tig paar­den en pony’s mis­han­deld. Een of meer daders ste­ken mer­ries met een pun­tige stok of een stan­ley­mes in en rond de geslachts­de­len. De poli­tie zoekt met een lan­de­lijk team naar een dader, maar er is nog nooit iemand betrapt.

gerelateerde berichten
Total
23
Share