Meldsysteem voor besmettelijke paardenziekten in de maak

  • 17 november 2020 18:18
door: redactie, 17 november 2020 18:18

🐴 Leeuwarden
📝 paardensportnoord

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van een platform genaamd paardengriep.nl. Deze site is gelanceerd door LTO Nederland en is bedoeld om te werken als meldingssysteem om paardeneigenaren en -houders te informeren over besmettelijke paardenziekten.

De ontwikkeling van dit systeem is in volle gang en er is ondertussen al een dummy website gemaakt. Dit wordt gedaan door lltb, wat al veel reacties heeft gekregen van partijen die willen samenwerken.

Influenza kan door neuscontact of niezen worden overgebracht.

Dit wordt natuurlijk ook in andere sectoren gedaan, zo kan de Burkely tas bijvoorbeeld samenwerken met Matt and Nat om een prachtige tas te cre├źren. De partijen die samen willen werken met lltb om paardengriep.nl te ontwikkelen geeft een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het systeem en de informatie.

Geen meldplicht

Alhoewel vanaf 21 april 2021 alle paardenhouders hun paarden verplicht moeten hebben geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geldt er voor de paardensector geen meldplicht voor paardenziekten in ons land. Dit is het geval doordat er over het algemeen geen sprake is van humaan besmettingsgevaar. Alsnog zullen er wel adviezen uit worden gegeven wat te doen bij een uitbraak van een bepaalde ziekten onder de paarden. In Nederland zijn er namelijk een paar paardenziekten die zeer besmettelijk zijn, waarbij je onder meer kunt denken aan droes, equine influenza en rhinopneumonie.

Toch is het vaccineren van de paarden tegen deze ziekten niet verplicht in ons land. Het beste maatregel voor preventie en bestrijding is volgens organisaties dan ook om zo snel mogelijk melding te maken van de paardenziekte. De betreffende paardenhouder moet dan zelf maatregelen nemen om verdere besmetting te voorkomen.

Griepalert

Er was een wens om ziekten van paarden te melden om zodoende elkaar op tijd te informeren. De TLO-groep Paardenhouderij heeft dit idee opgepakt. Hun concept is om een online meldpunt op te starten. Eigenaren van paarden kunnen hier vrijwillig een melding doen. Hierbij is Griepalert gebruikt als humane voorbeeld. Zodoende kunnen ondernemers en paardensporters ook beter geïnformeerd worden over de ziektedruk in de omgeving.

Dit zal ervoor zorgen dat zij zelf een betere inschatting kunnen maken over de maatregelen die ze zelf in kunnen stellen om de gezondheid van hun paarden te beschermen. Op de site van Griepalert kun je namelijk zien hoeveel griep er heerst in ons land onder de mensen. Je blijft met behulp van dit platform dus op de hoogte van de griep in Nederland. Het is dan ook aan te raden om zo nu en dan dit even te bekijken op je laptop, die je natuurlijk mee kunt nemen in een Fjallraven Kanken rugzak.

Informeren

Paardengriep.nl wil meer doen dan alleen laten zien welke paardenziekten heersen onder de dieren in Nederland. Het meldpunt wil de paardenhouders en -eigenaren namelijk ook voorzien van kennis over de gezondheid van de paarden. Bovendien wil het platform data verzamelen. Hiermee kan actueel gehandeld worden als er besmettelijke ziekten in beeld zijn gebracht in een bepaalde omgeving. Paardengriep.nl wordt dus meer dan een meldpunt, het wordt ook een kennisportal op het gebied van paardengezondheid.