archief
contact
+31 6 53239630

Organisaties achter Hippisch De Wolden: samen­wer­ken loont

VEENINGEN — Samen bereik je meer dan indi­vi­du­eel. Dat hebben de orga­ni­sa­ties van hippi­sche evene­men­ten in de gemeen­te De Wolden goed begre­pen. Ze trek­ken nu voor het derde jaar naar buiten toe geza­men­lijk op en dat naar tevre­den­heid. Het project gaat daar­om door, zo lieten ze woens­dag weten. 
Jaap Krikken (links) van de menwedstrijd en wethouder Jan ten Kate

VEENINGEN | STEGEN.NET
Samen bereik je meer dan indi­vi­du­eel. Dat hebben de orga­ni­sa­ties van hippi­sche evene­men­ten in de gemeen­te De Wolden goed begre­pen. Ze trek­ken nu voor het derde jaar naar buiten toe geza­men­lijk op en dat heeft abso­luut meer­waar­de, zo vertel­den de voor­zit­ters woens­dag bij een bijeen­komst op het fraaie wedstrijd­ter­rein in Veeningen.

Jaap Krikken (links) van de menwedstrijd en wethouder Jan ten Kate
Jaap Krikken (links) van de menwed­strijd en wethou­der Jan ten Kate van de gemeen­te De Wolden.
STEVEN STEGEN

De orga­ni­sa­ties affi­che­ren zich geza­men­lijk onder de noemer Hippisch De Wolden. De gelijk­na­mi­ge gemeen­te bracht ze bijelkaar. Een logi­sche stap, maar het was eerst wat onwen­nig. Maar inmid­dels erken­nen de orga­ni­sa­ties dat het werkt. “Je kunt samen meer publi­ci­teit maken en je inspi­reert elkaar. Enthousiasme werkt aanste­ke­lijk”, aldus Jaap Krikken van de samen­ge­stel­de menwedstrijd.

Spin-off
Wethouder Jan ten Kate is tevre­den over de samen­wer­king. “De paar­den­sport­ac­ti­vi­tei­ten zijn van groot belang voor onze gemeen­te en geven een flink spinn-off. Het is goed dat de orga­ni­sa­ties elkaar verster­ken. Ze trek­ken zich aan elkaar op.”

Hippisch De Wolden
Tijdens de bijeen­komst van Hippisch De Wolden was er een presen­ta­tie van tuig­paar­den.
STEVEN STEGEN

De menwed­strijd op 30 en 31 mei is dit jaar al toe aan de 29e editie. Het inter­na­ti­o­na­le CH De Wolden, van 16 t/m 19 en 23 t/m 26 juli, staat aan de voor­avond van de elfde editie. Voorzitter Christiaan Hendriksen van het CH De Wolden wilde nog niet al te veel details geven over zijn evene­ment. „Dat komt later nog wel, maar ik kan wel verklap­pen dat we ook iets met dres­suur gaan doen en dat er een hele bijzon­de­re clinic komt.”

CH Zuidwolde
Ook het CH Zuidwolde is aange­slo­ten bij Hippisch De Wolden. Het evene­ment was altijd in juni, maar de orga­ni­sa­tie heeft beslo­ten om naar septem­ber uit te wijken. Dit vanwe­ge concur­ren­tie van het CSI Twenthe.

Om welke evene­men­ten gaat het?
Deze evene­men­ten vallen onder de para­plu van Hippisch De Wolden:
‑22 t/m 25 mei, CH De Wijk
‑30 en 31 mei, menwed­strijd Zuidwolde
‑16 t/m 19 juli, CH De Wolden
‑23 t/m 26 juli, CH De Wolden
‑6 t/m 8 aug, Drentse kampi­oen­schap­pen De Wijk
‑10 t/m 13 sept, CH Zuidwolde
24 t/m 27 sept, Donkere Paardendagen Ruinen

gerelateerde berichten
Total
61
Share