archief
contact
+31 6 53239630

CH De Wolden doet gooi naar EK jonge spring­rui­ters in 2017

VEENINGEN — Het CH De Wolden heeft de wind in de zei­len. De belang­stel­ling is gro­ter dan ooit en de zelf­ver­ze­kerde orga­ni­sa­tie stelt zich kan­di­daat voor de orga­ni­sa­tie van het EK voor jonge spring­rui­ters in 2017. „Dat kan de voor­lo­pige kroon op ons werk wor­den”, hoopt voor­zit­ter Christiaan Hendriksen. 
terrein CH De Wolden

VEENINGEN | STEGEN.NET
Het CH De Wolden heeft de wind in de zei­len. De belang­stel­ling is gro­ter dan ooit en de zelf­ver­ze­kerde orga­ni­sa­tie stelt zich kan­di­daat voor de orga­ni­sa­tie van het EK voor jonge spring­rui­ters in 2017. „Dat kan de voor­lo­pige kroon op ons werk wor­den”, hoopt voor­zit­ter Christiaan Hendriksen.

De orga­ni­sa­tie van het CH De Wolden liet dins­dag weten dat er al 670 inschrij­vin­gen bin­nen zijn en dat zijn er eigen­lijk te veel. „We wil­len er maxi­maal 550, om het voor publiek, rui­ters en ons zelf behap­baar te hou­den. We zul­len met de diverse fede­ra­ties in over­leg moe­ten. Maar het geeft wel aan hoe graag rui­ters naar het CH De Wolden wil­len”, aldus Hendriksen.

EK in 2017?
Dat De Wolden graag het EK voor child­ren, Junioren en Young Riders wil orga­ni­se­ren was in de wan­del­gan­gen al bekend. De orga­ni­sa­tie zegt nu open­lijk er voor te gaan. Tijdens de komende elfde edi­tie volgt een gesprek met de KNHS.

Voorzitter Christiaan Hendriksen overlegt met de tentenbouwer.
Voorzitter Christiaan Hendriksen over­legt met de ten­ten­bou­wer.
STEVEN STEGEN

Goed inge­lichte bron­nen zeg­gen tegen Stegen.net dat er van­uit Nederland geen con­cur­ren­tie te ver­wach­ten valt. „Maar we kun­nen de con­cur­ren­tie in andere lan­den moei­lijk inschat­ten.” De steun van de KNHS is de eer­ste horde die geno­men moet wor­den. Burgemeester Roger de Groot zei in elk geval dat de gemeente De Wolden de ambi­tie van harte steunt.

Extra uit­stra­ling
Springruiter Jeroen Dubbeldam, ook aan­we­zig op de bij­een­komst, ziet zeker kan­sen voor De Wolden om het EK te krij­gen. „De accom­mo­da­tie en de orga­ni­sa­tie klop­pen. Ik ben er zeer posi­tief over. Het kan dit eve­ne­ment een hoop extra uit­stra­ling ople­ve­ren”, aldus de wereldkampioen.

Dubbeldam: „Ik weet zelf ook nog heel goed waar ik als jonge rui­ter EK’s heb gere­den. Dat ver­geet je niet en naar die eve­ne­men­ten ga je ook graag terug. Zelf rijd ik hier de eer­ste week. De tweede week heb ik ver­plich­tin­gen in Calgary, maar was ik hier ook graag gekomen.”

Elfde edi­tie
De orga­ni­sa­tie pro­beert ook tij­dens de aan­staande elfde edi­tie (16 t/m 19 juli en 23 t/m 26 juli) weer din­gen te ver­be­te­ren. Zo is er nu ook een over­dekte tri­bune voor het publiek. En ver­der wordt reik­hal­zend uit­ge­ke­ken naar de show van Adelinde Cornelissen en het optre­den van Ellen ten Damme.

Na de elfde edi­tie gaat De Wolden aan de slag om de per­ma­nente VIP-ruimte op het prach­tige ter­rein van Jan Broek te plaat­sen. De bij­zon­dere his­to­ri­sche Zaanse hout­loods uit Hoogeveen krijgt daar­mee een tweede leven en wordt het pronk­stuk op het wedstrijdterrein.

gerelateerde berichten
Total
1
Share