archief
contact
+31 6 53239630

Tevredenheid bij orga­ni­sa­tie CH De Wolden: ‘we hebben niets te klagen’

VEENINGEN — De orga­ni­sa­tie van het CH De Wolden, van 13 t/m 16 en 20 t.m 23 juli, kijkt vol vertrou­wen uit naar de 13e editie. „We hebben een groot en kwali­ta­tief sterk deel­ne­mers­veld”, aldus voor­zit­ter Christiaan Hendriksen. 
De inspringtent bij het CH De Wolden wordt opgebouwd.

Veeningen | STEGEN.NET

De 13e editie van het CH De Wolden start op de 13e juli. Twee keer 13, maar het brengt geen onge­luk. Sterker nog, de orga­ni­sa­tie is meer dan tevre­den. „We hebben nog meer aanmel­din­gen dan voor­gaan­de jaren en moeten nog meer mensen teleur­stel­len.” Ook finan­ci­eel staat het er goed voor. Zo steekt de provin­cie Drenthe extra geld in het CH De Wolden.

De inspringtent bij het CH De Wolden wordt opgebouwd.
De inspring­tent bij het CH De Wolden wordt opge­bouwd.
FOTO: Steven Stegen

Voorzitter Christiaan Hendriksen vertel­de op een bijeen­komst in De Loods dat er ruiters uit 35 landen naar Veeningen komen. Met daar­bij opval­lend veel Duitsers, Amerikanen en Zweden. En natuur­lijk toppers uit eigen land, als Gerco Schröder, Jeroen Dubbeldam en heer­send Nederlands kampi­oen Marc Houtzager. Houtzager rijdt alleen de eerste week, de twee­de gaat ‘ie naar Aken.

Hendriksen: „Het aantal aanmel­din­gen over­stijgt opnieuw de capa­ci­teit die we hebben. We willen per week maxi­maal zo’n 530 paar­den, anders wordt het te gek, ook voor onze vele vrij­wil­li­gers. Over de inschrij­vin­gen en de kwali­teit van de ruiters hebben we zeker niet te klagen.”

Niet achter­over leunen
Ondanks alle goede voor­te­ke­nen is dat in De Wolden geen reden om achter­over te leunen. Wethouder Jan ten Kate van de gemeen­te De Wolden riep orga­ni­sa­tie, gemeen­te­be­stuur en de provin­cie op om na het concours in over­leg te gaan. „We hebben nu een vijf ster­ren status als paar­den­re­gio, maar ze zitten elders in het land ook niet stil. Kijk wat er aan accom­mo­da­ties uit de grond wordt gestampt.”

Hendriksen ziet dat ook. „Het is niet gelijk een bedrei­ging, maar het geeft wel aan dat we moeten blij­ven vernieu­wen en verbe­te­ren. We hebben ook zeker nog wel wensen en idee­ën. Zo willen we de drai­na­ge bij de stal­len verbe­te­ren en de inrij­mo­ge­lijk­he­den vergroten.”

Gedeputeerde Henk Jumelet maak­te bekend dat de provin­cie Drenthe de komen­de drie jaar extra steun geeft. Dit jaar en volgend jaar gaat het om 25.000 euro en in 2019, het jaar waar­in CH De Wolden het EK voor jonge spring­rui­ters orga­ni­seert, draagt de provin­cie 50.000 bij. „Dit evene­ment is een begrip en Drenthe en paar­den horen bij elkaar. De paar­den­sport zien wij als een kern­sport”, aldus Jumelet.

gerelateerde berichten
Total
10
Share