archief
contact
+31 6 53239630

Publiek geniet volop van shows en cli­nics bij Drents Dressuur Gala

ASSEN — Ruim 500 bezoe­kers geno­ten vrij­dag­avond van maar liefst negen shows en drie cli­nics tij­dens het Drents Dressuur Gala in Assen. De eer­ste edi­tie werd een door­slaand suc­ces! Eén van de hoog­te­pun­ten was het optre­den van de ches­t­nut mare club. 
Drents Dressuur Gala. Trea Mulder, Frans van den Heuvel en Nicky Snijder vormden met hun paarden de 'chestnut mare club'.

ASSEN | STEGEN.NET

Ruim 500 bezoe­kers geno­ten vrij­dag­avond van maar liefst negen shows en drie cli­nics tij­dens het eer­ste Drents Dressuur Gala in Assen. Dit gala werd geor­ga­ni­seerd ter pro­mo­tie van de paar­den­sec­tor in Noord-Nederland en met succes!

Al snel bleek dat Drenthe qua dres­suur veel in huis heeft, niet alleen qua goede instruc­teurs en rui­ters, maar in de ring van Sunrise Stables waren ook vele prach­tige paar­den te bewon­de­ren. Het geheel werd omlijst met diverse stands.

Boeiend pro­gramma
Het gala was dank­zij spon­so­ring gra­tis te bezoe­ken. Het pro­gramma was geva­ri­eerd en alle onder­de­len even boei­end. De ama­zo­nes Laura Zwart en Ellen Wynia beten het spits af door met hun twee zwarte parels een pas de deux op ZZ-zwaar niveau te rij­den om van te watertanden.

Drents Dressuur Gala. Trea Mulder, Frans van den Heuvel en Nicky Snijder vormden met hun paarden de 'chestnut mare club'.
Trea Mulder, Frans van den Heuvel en Nicky Snijder vorm­den met hun paar­den de ‘ches­t­nut mare club’.
FOTO: PAARDFOTO.NL

En dat was nog maar het begin: hierna volg­den nog meer prach­tige küren op muziek van onder andere het Z‑viertal van RV Exloo, ama­zone Veronique Roerink, rui­ter Hergen van Hal, het acht­tal van PSV De Kasteelruiters en een gele­gen­heids­zestal van RV Zuidenveld.

Speciaal voor de gele­gen­heid was ook het Z‑Friezenteam uit Groningen naar Drenthe afge­reisd om een show te geven. Dat deed ook Marrit Reusien uit Dwingeloo, de sta­la­ma­zone van Trea Mulder. Reusien kwam in actie met de hengst Hidde fan de Brinkhof, waar­mee ze een kür reed.

Chestnut mare club
Amazone Trea Mulder-Dolsma had samen met de rui­ters Frans van den Heuvel en Nicky Snijder een kür voor­be­reid van drie vos­mer­ries. Ook deze ‘Chestnut Mare Club’ liet het publiek een flink staal­tje dres­suur­kunst zien van een zeer hoog niveau.

De indruk­wek­kende dres­suur­de­mon­stra­ties wer­den afge­wis­seld met meer­dere cli­nics. Zo gaf Laura Zwart tij­dens haar cli­nic veel tips voor het rij­den van jonge paar­den. De nadruk lag daar­bij op het toe­wer­ken naar ont­span­ning, de kracht van her­ha­ling en die van belonen.

Amazone Paulien Alberts demon­streerde met drie com­bi­na­ties in de baan welke muziek het beste bij welk type paard past. Een uur later gaf ze van­uit het zadel ant­woord op rij­tech­ni­sche vra­gen van het publiek en demon­streerde zij samen met de ama­zo­nes Savannah Pieters en Katja Renken – van der Lubbe het effect van deze tips.

Amazone Loes Corsel gaf als laat­ste een cli­nic. Zij had voor haar twee onbe­kende com­bi­na­ties in de ring. De nadruk lag daar­bij op tem­po­be­heer­sing en op het toe­wer­ken naar de ont­span­ning in de indruk­wek­kende omge­ving. En met resultaat!

Al met een al een hele boei­ende en leer­zame avond. De spe­ci­aal hier­voor opge­richte stich­ting heeft al vele lovende reac­ties ont­van­gen en gaat kij­ken of dit gala een ver­volg kan krijgen.

1 comment

Comments are closed.

gerelateerde berichten
Total
1
Share