archief
contact
+31 6 53239630

Drents Dressuur Gala op 20 mei: ‘weg met de Drentse bescheidenheid’

ASSEN — Op vrij­dag­avond 20 mei is de eer­ste edi­tie van het Drents Dressuur Gala in de Sunrise Stables in Assen. Het nieuwe eve­ne­ment moet de paar­den­sec­tor in Drenthe en het Noorden een podium bie­den om zich te pre­sen­te­ren en te promoten. 
Drents Dressuur Gala. De fraaie piste van de Sunrise Stables in Assen.

ASSEN | STEGEN.NET
Op vrij­dag­avond 20 mei is de eer­ste edi­tie van het Drents Dressuur Gala in de Sunrise Stables in Assen. Het nieuwe eve­ne­ment moet de paar­den­sec­tor in Drenthe en het Noorden een podium bie­den om zich te pre­sen­te­ren en te pro­mo­ten. „Het is een soort ADHD-actie, die als een sneeuw­bal is gaan rol­len”, aldus Inge Hoevers.

Hoevers komt als paar­den­mas­seur bij veel paar­den­men­sen over de vloer. Ze kwam steeds meer tot de con­clu­sie dat veel Drentse en Noordelijke rui­ters en ama­zo­nes veel te beschei­den zijn. „Toen ik bij een bij­een­komst van de pro­vin­cie ook nog hoorde wat de paar­den­sec­tor in eco­no­misch opzicht bete­kent was ik er snel uit: de sec­tor ver­dient meer promotie!”

Drents Dressuur Gala. De fraaie piste van de Sunrise Stables in Assen.
De fraaie piste van de Sunrise Stables in Assen, waar het eer­ste Drents Dressuur Gala wordt gehou­den op 20 mei.

Inge Hoevers dropte haar ‘ADHD-moment’ bij de paar­den­men­sen in haar net­werk. „En toen bleef mijn tele­foon maar pie­pen, het liep gelijk storm.”

Ze zocht daarna de samen­wer­king met com­mu­ni­ca­tie­des­kun­dige Tanny de Nooy en daarna begon de zoek­tocht naar een accom­mo­da­tie met uit­stra­ling en spon­sors. Publiek kan gra­tis naar bin­nen, nadat ze online kaar­ten heb­ben aan­ge­vraagd. „Na drie dagen waren 450 kaar­ten weg. Samen met de deel­ne­mers en spon­sors reke­nen we op zo’n 600 mensen.”

Presentaties en clinics
De avond duurt van 19.00 tot onge­veer 23.00 uur en zal bestaan uit pre­sen­ta­ties en cli­nics. „De deel­ne­mers gun­nen ons een kijkje in hun keu­ken. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar zijn ze vooral goed in?” Onder andere Laura Zwart, Ellen Wynia, Veronique Roerink, Paulien Alberts, Hester Bischot en Loes Corsel heb­ben hun mede­wer­king toegezegd.

Inge Hoevers is nu erg druk met de voor­be­rei­din­gen, maar ze kijkt ook al voor­uit. „We den­ken er zeker over na om in de toe­komst ook andere sec­to­ren dan de dres­suur dit podium te bieden.”

gerelateerde berichten
Total
1
Share