archief
contact
+31 6 53239630

IJsland Rijders Noord blij met nieuw bestuur Hippisch Centrum Exloo

EXLOO — De in Exloo geves­tigde IJsland Rijders Noord (IJRN) ziet de toe­komst weer zon­nig in na het aan­tre­den van een nieuw bestuur bij de stich­ting Hippisch Centrum Exloo. „Hun men­ta­li­teit past hele­maal bij ons”, aldus voor­zit­ter Michiel Blok. 
De opening van de nieuwe baan voor de IJslanders in Exloo in 2014. foto: Lutra Photos

Exloo | STEGEN.NET

De in Exloo geves­tigde IJsland Rijders Noord (IJRN) ziet de toe­komst weer zon­nig in na het aan­tre­den van een nieuw bestuur bij de stich­ting Hippisch Centrum Exloo. „Dat bestuur heeft een men­ta­li­teit die ons aan­spreekt: niet lul­len, maar poet­sen! Dat past hele­maal bij ons”, aldus voor­zit­ter Michiel Blok.
De opening van de nieuwe baan voor de IJslanders in Exloo in 2014. foto: Lutra Photos
De ope­ning van de nieuwe baan voor de IJslanders in Exloo in 2014.
FOTO: Lutra Photos

De drei­gende ver­koop van het manege­com­plex lag de IJsland Rijders Noord zwaar op de maag. En dat is niet ver­won­der­lijk, want in 2014 en 2015 zijn de beide wed­strijd­ba­nen voor de IJslanders com­pleet ver­nieuwd en is er ste­vig geïnvesteerd.

Michiel Blok: „Het zou wel heel triest zijn geweest als IJRN zich hier niet ver­der kan ont­wik­ke­len tot één van de meest toon­aan­ge­vende wed­strijd­ba­nen in Nederland in onze hip­pi­sche dis­ci­pline. Met de faci­li­tei­ten van het HCE die ook ver­nieuwd en mooier wor­den, gaat er in de toe­komst veel moois gebeuren.”

Vertrouwen
De voor­zit­ter van de IJRN zegt alle ver­trou­wen te heb­ben in het nieuwe stich­tings­be­stuur, dat bestaat uit Koos Naber, Harma Hooge en Ciska Paping. „Er is gelijk weer actie in de tent, zoals het ver­nieu­wen van bodems in de manege. Het is prach­tig om te zien dat er ambi­tie is en dat past pre­cies bij ons.”

IJsland Rijders Noord

IJsland Rijders Noord is dé ver­e­ni­ging voor IJslandse paar­den­lief­heb­bers in Noord Nederland.

De IJRN heeft als doel om men­sen met hun pas­sie voor het IJslandse paard samen te bren­gen. Cultuur van de IJRN: enthou­si­ast, betrok­ken, tole­rant, kwa­li­teit, groot saam­ho­rig­heids­ge­voel, pro­fes­si­o­neel en inte­ger. De ver­e­ni­ging telt ruim 300 leden en dit aan­tal is snel groeiende.

gerelateerde berichten
Total
14
Share