archief
contact
+31 6 53239630

Hippisch Centrum Exloo ver­wel­komt nati­o­nale tuigpaarden

Exloo | STEGEN.NET Bij het Hippisch Centrum Exloo wordt ook dit jaar een groot con­cours voor tuig­paar­den geor­ga­ni­seerd. Op 16 juni is het zo ver. Dan kun­nen de lief­heb­bers van 13.30 tot 22.00 genie­ten van een groot aan­tal rubrie­ken. Nieuw is de komst van de nati­o­nale rij­ders naar Exloo. 
De tuigpaarden komen dit jaar opnieuw naar Exloo.

Exloo | STEGEN.NET
Bij het Hippisch Centrum Exloo wordt ook dit jaar een groot con­cours voor tuig­paar­den geor­ga­ni­seerd. Op 16 juni is het zo ver. Dan kun­nen de lief­heb­bers van 13.30 tot 22.00 genie­ten van een groot aan­tal rubrieken.

De tuigpaarden komen dit jaar opnieuw naar Exloo.
De tuig­paar­den komen dit jaar opnieuw naar Exloo.
Steven Stegen

Vorig jaar keer­den de tuig­paar­den na 15 jaar afwe­zig­heid terug bij het Hippisch Centrum Exloo, dat een enorme meta­mor­fose heeft onder­gaan. De terug­keer van de tui­gers naar Exloo leverde veel posi­tieve reac­ties op. „Dat heeft ons extra inspi­ra­tie gege­ven om het eve­ne­ment nog ver­der uit te bou­wen”, ver­telt Henk Scherphof van de organisatie.

Nationale rij­ders
Het is gelukt om dit jaar ook de nati­o­nale rij­ders naar Exloo te krij­gen. „Daar zijn we erg trots op”, aldus Scherphof. Verder komen de Friezen en Hackney’s in actie op de eb- en vloed­bo­dem. In Exloo staan ook drie kam­pi­oen­schap­pen op het pro­gramma: Hackney’s ere­klasse, Friezen dub­bel­span en de, voor deze omge­ving, zo bekende boerenwagens.

Ook de shows ont­bre­ken niet. De Toppers van Drenthe, men­sen met een ver­stan­de­lijke beper­king, die vorig jaar tot ieders ver­maak een spet­te­rende show gaven, zul­len dit jaar ook weer voor een ver­ras­sing zor­gen. Ook zal het Shetlandershowteam een wer­ve­lende show ver­zor­gen. Zowel tij­dens het pro­gramma, als na afloop, zal “Zwarte Jannes” (Orlando) live optreden.
gerelateerde berichten
Total
38
Share