archief
contact
+31 6 53239630

Nog betere bodems en meer prij­zen­geld op CH De Wolden

Veeningen | Stegen.net De orga­ni­sa­tie van het CH De Wolden blijft wer­ken aan het ver­der ver­be­te­ren van het eve­ne­ment. Bij de 14e edi­tie is er meer prij­zen­geld en zijn de bodems ver­der ver­be­terd. Dat maakte het bestuur bekend. 

blokjeVeeningen | Stegen.net
De orga­ni­sa­tie van het CH De Wolden blijft wer­ken aan het ver­der ver­be­te­ren van het eve­ne­ment. Bij de 14e edi­tie, die don­der­dag 19 juli begint, is er meer prij­zen­geld en nog betere bodems. Dat maakte het bestuur bekend.

Voorzitter Christiaan Hendriksen van CH De Wolden tij­dens de pers­con­fe­ren­tie.
Steven Stegen

De afge­lo­pen tijd is er volop gewerkt aan nieuwe bodems voor het grote inspring­ter­rein en het tweede wed­strijd­ter­rein. Ook is er de nodige bestra­ting aan­ge­legd, zodat de bezoe­kers straks com­for­ta­bel naar de tri­bu­nes kun­nen, die nu langs de lange zijde van de hoofd­piste komen.

Elk jaar een beetje beter, dat is het motto. En klaar zijn ze nog lang niet. „Na het komende con­cours gaan we de loca­tie van de stal­len aan­pak­ken”, aldus voor­zit­ter Christiaan Hendriksen. Het is één keer gebeurd dat bij hevige regen­val water in de stal­len liep. „Dat wil­len we niet nog een keer, zeker niet vol­gend jaar.”

Volop bezig met EK
Ja, vol­gend jaar. Het EK voor jonge spring­rui­ters is dan in Veeningen, voor het ‘nor­male’ con­cours aan. De orga­ni­sa­tie is er al volop mee bezig, net als de gemeente De Wolden, die het eve­ne­ment vol­gend jaar opti­maal wil uit­bui­ten. “Daar is een pro­ject­team nu al volop mee bezig”, aldus wet­hou­der Jan ten Kate.

Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van het CH De Wolden.
Steven Stegen

De belang­stel­ling voor het CH De Wolden is groot. Ruiters komen uit meer dan 30 lan­den. „We kun­nen per week 550 paar­den aan. We heb­ben er per week al 350 moe­ten afwij­zen omdat er gewoon geen plaats meer voor is”, aldus Hendriksen.

In de tweede week is het prij­zen­geld ver­hoogd. „De win­naar van de Grote Prijs op zon­dag 29 juli gaat met 10.000 euro naar huis. Kijk, we weten dat de rui­ters graag naar De Wolden komen, omdat de sfeer en accom­mo­da­tie opti­maal zijn, maar de eer­lijk­heid gebiedt te zeg­gen dat ook het prij­zen­geld een rol speelt.”

Tot de deel­ne­mers horen onder andere Albert Zoer, Renate Beuving, Jeroen Dubbeldam, Jur Vrieling en Maureen Bonder. Ook Daan van Geel wil knal­len. De rui­ter uit Gees start in de eer­ste week met Escobar. “Dat paard loopt z’n eer­ste Grote Prijs hier in Veeningen. De tweede week start ik met Djam, die al wat meer erva­ring heeft”, zo ver­telde de rui­ter uit Gees.
gerelateerde berichten
Total
2
Share