archief
contact
+31 6 53239630

CH De Wolden trekt record­aan­tal inter­na­ti­o­nale deelnemers

VEENINGEN — Volop opti­misme bij het CH De Wolden. Voor de negende edi­tie is een record­aan­tal inter­na­ti­o­nale paar­den aan­ge­meld. Grote namen ont­bre­ken niet en de spon­sors zijn trouw. „Het staat er beter voor dan ooit”, aldus de organisatie. 
CH De Wolden

De negende edi­tie van het CH De Wolden trekt een record­aan­tal deel­ne­mers. De orga­ni­sa­tie bouwt 520 stal­len om de paar­den die deel­ne­men aan de inter­na­ti­o­nale rubrie­ken te kun­nen huisvesten.

Stralende gezich­ten dus op de pers­bij­een­komst die woens­dag op het fraaie wed­strijd­ter­rein werd gehou­den. De opbouw van het eve­ne­ment is volop los­ge­bar­sten. „Gelukkig onder prach­tige weers­om­stan­dig­he­den”, glun­dert voor­zit­ter Christiaan Hendriksen. „De rui­ters weten ons steeds beter te vin­den. Met meer dan 500 inter­na­ti­o­nale paar­den heb­ben we een record en begin­nen we ook tegen het maxi­maal haal­bare aan te lopen.”

CH De Wolden
De hoof­dring van het CH De Wolden ligt er prima bij.

Hendriksen denkt dat de goede accom­mo­da­tie en de goede sfeer erg bij­dra­gen aan het suc­ces. „Dat spreekt zich rond en we zijn dan ook zeer tevre­den over de grote en ook kwa­li­ta­tief goede deel­name. Ik kan bij­voor­beeld Marc Houtzager, Gerco Schröder, Angelique Hoorn, Jur Vrieling, Albert Zoer en Beezie Madden noemen.”

De Rabobank is en blijft hoofd­spon­sor, maar er zijn meer geld­schie­ters, ook van­uit het bui­ten­land. „Gelukkig lijkt de cri­sis aan ons voor­bij te gaan. We heb­ben hele trouwe spon­sors en een prima groep vrij­wil­li­gers van zo’n 130 men­sen. Zij samen dra­gen het concours.”

Het CH De Wolden is van 18 tot en met 21 en van 25 tot en met 28 juli en is gra­tis toegankelijk.

gerelateerde berichten
Total
0
Share