archief
contact
+31 6 53239630

Indoor Hartje Drenthe: wint Laura Zwart voor het vijfde jaar op rij?

BEILEN — Indoor Hartje Drenthe staat voor de deur. Het eve­ne­ment begint met de dres­suur en Laura Zwart staat moge­lijk aan de voor­avond van een unieke pres­ta­tie. De ama­zone uit Oosterwolde kan voor het vijfde jaar op rij de belang­rijk­ste klasse winnen. 
Laura Zwart reed Eros naar de derde plaats bij Indoor Hartje Drenthe. Met Lumen Express won ze de rubriek.

Beilen | STEGEN.NET

Indoor Hartje Drenthe begint gelijk na de Kerst op 28 decem­ber met dres­suur. Bekende deel­ne­mers als Laura Zwart en Veronique Roerink bin­den de strijd aan in de onlangs opge­knapte manege De Stroomruiters.

Op de eer­ste dag komen de com­bi­na­ties in de klas­sen L en M aan bod, de pony’s vol­gen op de tweede dag. Dag drie (2 janu­ari) in Beilen is inge­ruimd voor de zwaar­ste klassen.

Laura Zwart reed Eros naar de derde plaats bij Indoor Hartje Drenthe. Met Lumen Express won ze de rubriek.
Laura Zwart reed Eros (foto) vorig jaar naar de derde plaats bij Indoor Hartje Drenthe. Met Lumen Express won ze de rubriek.

Op die dag staan de klas­sen Z1 en Z2 voor zowel paar­den als pony’s op het pro­gramma, even­als de klasse ZZ-Licht voor paar­den. Velen kij­ken uit naar die dag, omdat dan de noor­de­lijke top­pers in actie komen.

Mooie reeks
Onder hen de suc­ces­volle Laura Zwart. De ama­zone uit het Friese Oosterwolde kan een mooie reeks vol­tooien, wan­neer ze de over­win­ning pakt. Mocht dat het geval zijn, dan is Laura Zwart voor de vijfde maal de beste bij Indoor Hartje Drenthe.

Verleden jaar greep ze de winst in de klas­sen Z2 en ZZ Licht en ook in 2011, 2012 en 2014 wist de ama­zone over­win­nin­gen voor zich op te eisen. Zwart komt voor de Z2 met twee paar­den naar Beilen en mag opnieuw als kans­heb­ber voor de winst in die klasse wor­den gezien.

Toch zal de eer­ste plek niet zomaar naar haar toe gaan, want de con­cur­ren­tie is zwaar. Vanuit de eigen regio zijn er zeker ama­zo­nes die het Zwart moei­lijk zul­len maken. Veronique Roerink uit Beilen is één van hen en ook Marjan van der Jagt uit Spier is tegen­stan­der van Zwart.

Uit eigen ver­e­ni­ging, de Stroomruiters, is het Jin Koops die haar opwach­ting in de klasse Z2 maakt en ook zij wil een hoge score beha­len voor eigen publiek. In de klasse Z1 komen onder andere Marrit Reusien (Ruinen), Marissa Spoor (Emmen) en Cecile Smit (Groningen) voor het voetlicht.

Ook in deze klasse zijn leden van de Stroomruiters actief. In de Z1 wil­len Marell Hilberts, Annemarie Nigten, Annemieke Nuiten en Frans van den Heuvel van de Stroomruiters een prima proef neer­zet­ten in hun eigen manege. Cecile Smit start ove­ri­gens ook in de klasse ZZ Licht, waarin ze met maar liefst twee paar­den uitkomt.

Voor de dres­suur­deel­ne­mers die op deze tweede dag van het nieuwe jaar in actie komen, is de wed­strijd van groot belang, want het is tevens de derde selec­tie­wed­strijd voor de Regiokampioenschappen.

Na de dres­suur heeft de orga­ni­sa­tie enkele dagen van rela­tieve rust, want op 5 janu­ari gaat het con­cours ver­der met het springen.
gerelateerde berichten
Total
38
Share