archief
contact
+31 6 53239630

Tweede edi­tie Subtop Franeker trekt deel­ne­mers uit het hele land

Franeker | STEGEN.NET Voor de tweede keer werd de Subtop geor­ga­ni­seerd in Franeker door de PSV Sjaerdema Liauckema Ruiters. Organisatoren Karin Sijtsma en Annie Seerden had­den goed hun best gedaan om het alle­maal weer soe­pel te laten ver­lo­pen en er waren starts van­uit ver­schil­lende delen van het land. 
Vai Bruntink is succesvol bezig met de verdere opleiding van de bij het KWPN goedgekeurde Ebony.

blokjeFraneker | STEGEN.NET
Voor de tweede keer werd de Subtop geor­ga­ni­seerd in Franeker door de PSV Sjaerdema Liauckema Ruiters. Organisatoren Karin Sijtsma en Annie Seerden had­den goed hun best gedaan om het alle­maal weer soe­pel te laten ver­lo­pen en er waren starts van­uit ver­schil­lende delen van het land.

Juryleden Gotien Sipsma en Bennie van Es moch­ten in Franeker het ZZ-zwaar beoor­de­len en had­den vol­gens Gotien Sipsma niet heel veel uit­schie­ters in de baan. Alleen Iris Klaassen reed met haar Jazz-zoon Denzel B een fijne proef met veel tact en schwung en ze wer­den twee maal eer­ste met 66.50% en 65.00%.

Vai Bruntink is succesvol bezig met de verdere opleiding van de bij het KWPN goedgekeurde Ebony.
Vai Bruntink is suc­ces­vol bezig met de ver­dere oplei­ding van de bij het KWPN goed­ge­keurde Ebony.
Stal Laarakkers | ADW Fotografie

Twee keer tweede werd Tina de Jong met Fine Special (v. Special D ) met 62.57 % en 60.50% Fine Special was iets kort in de hals met ver­der wei­nig fou­ten, aldus Gotien. Op de derde plek was het in de eer­ste proef Wendy Kuiken met Victorie Boogie Woogie (v. Metall), die een score van 60.43% behaalde en in de tweede proef was het Lisa Holtrop met LN Farvanto (v. Zambuka) die derde met 60.36% werd. Over het alge­meen geno­men mis­ten de paar­den wat gedra­gen­heid en had­den ze iets te wei­nig lengte in de hals.

Heleen de Haas wint de Inter I
Heleen de Haas reed met haar Alger T Fan ‘e Boppelannen (v. Gjalt 426) een goede proef. Jurylid mevr. Gerritsen was erg te spre­ken over deze com­bi­na­tie. Alger toonde een goede balans en werd met een mooie lengte in de hals van de hand af gere­den. Ze behaal­den een score van 63.51%
De tweede plek was voor Iris Sijtsma met Sytsmafarm’s Black Power (v. Haarlem) met 61.69%. Dit was hun debuut in de Inter I. Iris moest haar Horses2Fly Eye Catcher SF helaas voor het ZZ-zwaar afzeg­gen omdat hij niet hele­maal fit was, maar ze was erg blij met haar resul­taat met Black Power.

Inter II zege voor Keoma Zondag
De uit Kwadijk afkom­stige Keoma Zondag reed zijn mer­rie Beau Geste SKL (Osmium) naar de over­win­ning in de Intermédiaire II met 64.41%. Vier maan­den gele­den reden ze nog lichte tour en nadat ze gis­te­ren ergens een oefen­rondje had­den gere­den heeft Keoma zich op het laat­ste moment nog bij­ge­schre­ven voor Franeker en kon­den ze de over­win­ning op hun naam schrijven.

Heleen de Haas reed met haar Alger T Fan 'e Boppelannen (v. Gjalt 426) de beste proef in de Inter I.
Heleen de Haas reed met haar Alger T Fan ‘e Boppelannen (v. Gjalt 426) de beste proef in de Inter I.
Naomi Verbunt

Keoma heeft een dressuur/trainings en opfok­stal in Kwadijk en heeft zelf al meer­dere paar­den in de Grand Prix uit­ge­bracht. Dit doel heeft hij ook met Beau Geste SKL. Een mooie tweede plaats was er voor Willem Joëzer de Jong met zijn zelf opge­leide Horses2fly Allure Pr. (v. Sandreo). Vandaag had Willem, die in het pro­ject MGPNGP zit en daar les krijgt van Alex van Silfhout, zijn debuut in de Inter II. Dit met een goed resul­taat van 63.53%

Hekkensluiter Vai Bruntink wint PSG
De jury­le­den Mevr. Gerritsen en Dhr. Herman Smit waren het er una­niem mee eens dat Vai Bruntink met de hengst Ebony eer­ste moest wor­den en von­den het een erg talent­vol paard die pro­fes­si­o­neel werd voor­ge­steld. Een mooie score van 69.85 kwam hen ten deel.

Vai heeft hoge ver­wach­tin­gen van de werk­wil­lige Ebony (v. Painted Black), die goed­ge­keurd is bij het KWPN. Ebony heeft veel aan­leg, maar moet eerst nog wat ster­ker in alles wor­den, zo zegt Vai, die rus­tig met hem door traint. De eer­ste nako­me­lin­gen zijn nu op de leef­tijd dat ze zadel­mak gemaakt wor­den en dat lijkt erg goed zegt Vai.

Bruntink: „Gisteravond is er nog een prach­tig zwart hengst­veu­len met vier witte voetjes en een blesje gebo­ren van Ebony bij Willeke Bos van Stal 104. Het was wel een leuk ver­haal want we waren met Willeke uit eten en net toen ze wilde bestel­len ging het geboorte alarm af en moesten ze snel naar stal terug en daar werd het prach­tige veu­len gebo­ren die we samen in bezit heb­ben. De toe­komst zal uit­wij­zen of het ook zo’n fijn paard als Ebony gaat wor­den. En het uit eten is maar een pizza geworden!”

Ook over de num­mer twee was geen twij­fel, daar mocht Anne Lehman met Don Juan (v. Vivaldi) het rode lint opha­len en behaalde een prach­tige score van 67.87 %. Anne reed een hele fijne proef waar­over jury­lid Gerritsen zei: “mooi paard­rij­den zoals het hoort te zijn”.

Heleen de Haas mocht hier de derde prijs opha­len en had deze keer Fonger T. Fan ‘e Boppelanen (v. Lodewyk 431) geza­deld en de jury zat hier niet zo op één lijn, maar ze had­den een mooie score van 65.00%. Ook over de num­mer vier Joey Van de Grijp met Cayenne JC ( Tygo) waren de jury­le­den het niet eens, maar met een gemid­delde score kwa­men ze op 63.53%. Al met al was het een mooie suc­ces­volle dag met vol­doende deelname.
gerelateerde berichten
Total
40
Share