archief
contact
+31 6 53239630

Organisatie Indoor Tolbert kijkt vooral uit naar volĀ­gend jaar

šŸ”“ TOLBERT Indoor Tolbert beleeft van donĀ­derĀ­dag 21 maart tot en met 30 maart de 31e ediĀ­tie. De voorĀ­beĀ­reiĀ­dinĀ­gen zijn gladĀ­jes verĀ­loĀ­pen. ā€žWe zijn een goed geoĀ­liede machine, iederĀ­een wat er moet gebeuĀ­renā€, zegt voorĀ­zitĀ­ter Johan Breider aan de voorĀ­avond van het evenement. 

I hurĀ­ried into the local departĀ­ment store to grab1 some last 300ā€“070 Study Guide minute Chirsmas gifts. I looĀ­ked at all the peoĀ­ple and grumbled2 to myself. I would be in here foreĀ­ver and 300ā€“206 dumps I just had 1Z0-061 Practice Test so much to do. 300ā€“070 Study Guide Chirsmas 70ā€“461 pdf Tpexam was beginĀ­ning to become such a drag. I kinda wisĀ­hed that I could just sleep through Chirsmas. But I hurĀ­ried the best I could through all CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons 70ā€“461 pdf the peoĀ­ple 70ā€“461 pdf to the toy departĀ­ment. Once again I kind of 70ā€“461 pdf mumbled3 CRISC pdf to myself at the priĀ­ces of 70ā€“461 pdf all these CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons toys, and wonĀ­deĀ­red if the grandĀ­kids would even play 300ā€“206 dumps whit4 them. I found Prokeyshop myself in the doll aisle5. Out of the corĀ­ner of my eye I saw a 70ā€“461 pdf little boy about 5 holĀ­ding a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept Tpexam loking over at the little boy Prokeyshop 300ā€“070 Study Guide Prokeyshop and CRISC pdf wonĀ­deĀ­red who the CRISC pdf doll was for. 300ā€“070 Study Guide I watĀ­ched him turn to a woman and he calĀ­led his aunt by name 1Z0-061 Practice Test and said, ā€œAre you 300ā€“206 dumps CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons 1Z0-061 Practice Test sure I donā€™t have enough money?ā€ She Prokeyshop replied a bit CRISC pdf impaĀ­tiently, CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons ā€œYou know that you donā€™t have 300ā€“206 dumps Prokeyshop enough money for it.ā€ The aunt told the little boy 1Z0-061 Practice Test not to go anyĀ­where that Tpexam she had to go Tpexam and get 300ā€“070 Study Guide some other things and would be back in a few minuĀ­tes. And then she left the aisle. The boy conĀ­tiĀ­nued to hold the doll. CRISC pdf After a 300ā€“070 Study Guide bit I asked the 70ā€“461 pdf boy who the doll was for. He said, ā€œIt is the doll my sisĀ­ter wanĀ­ted so badly for Chirsmas. She Tpexam just knew that Santa would bring it. ā€œI told him that maybe Santa CRISC pdf was going to bring it . CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons He said, ā€œNo, Santa canā€™t go where my sisĀ­ter is.ā€¦ I have 1Z0-061 Practice Test to give the doll to my Mama to take to CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons her. ā€œI asked him where his siter was. He looĀ­ked CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons at 1Z0-061 Practice Test me with the 300ā€“206 dumps sadĀ­dest eyes and said, ā€œShe was gone to be with 1Z0-061 Practice Test 1Z0-061 Practice Test Jesus. My Daddy says that Prokeyshop Mamma is going to have Tpexam to go be with 70ā€“461 pdf her.ā€ My heart Tpexam nearly 300ā€“070 Study Guide stopĀ­ped beaĀ­ting. Then the boy looĀ­ked at me 1Z0-061 Practice Test again and said, ā€œI told my Daddy to tell Tpexam my Mama not to Prokeyshop Prokeyshop go yet. I told him to tell her to wait till I got back Tpexam from the store.ā€ Then he 300ā€“206 dumps CRISC pdf asked me 300ā€“070 Study Guide if i wanĀ­ted to see his picĀ­ture. I told 70ā€“461 pdf him Iā€™d love to. CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons He pulĀ­led out some picĀ­ture heā€™d had taken at the front of the store. He said, ā€œI want my Mama to Tpexam take this with her so CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons the dosenā€™t ever forĀ­get me. I love my 300ā€“206 dumps Mama so very much and I wish she dind not have to leave CRISC pdf CRISC pdf me.But Daddy says she 1Z0-061 Practice Test will need to be with Prokeyshop Tpexam my sisĀ­ter.ā€ I saw that the little boy had loweĀ­red 70ā€“461 pdf his head and had grown so qiuet. While he was not looĀ­king 300ā€“070 Study Guide I reaĀ­ched into my purse 1Z0-061 Practice Test and pilĀ­led out a handĀ­ful of bills. I asked the little boy, ā€œShall 300ā€“206 dumps Tpexam we count that miney one 1Z0-061 Practice Test more time?ā€ He 300ā€“206 dumps grew exciĀ­ted and said, ā€œYes,I just know it has 300ā€“206 dumps to be enough.ā€ So I slipĀ­ped my 300ā€“070 Study Guide CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons money in with his and we began to count it 1Z0-061 Practice Test . Of course it was plenty for the doll. He softly Prokeyshop said, ā€œThank you Jesus for giving me enough money.ā€ Then the boy said, ā€œI just asked Jesus 300ā€“070 Study Guide to give me enough money to buy this 300ā€“070 Study Guide doll so Mama can take it with her to give my sisĀ­ter. And he heard my 1Z0-061 Practice Test prayer. I wanĀ­ted to ask him give for enough to buy my Mama a CRISC pdf white Prokeyshop rose, but I didnā€™t ask him, but he gave me CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons enough to buy Tpexam the doll and a rose for my Mama. She loves white rose 1Z0-061 Practice Test so much. ā€œIn a few minuĀ­tes CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons the aunt came back and 300ā€“206 dumps I wheeĀ­led my cart away. I could not keep from 70ā€“461 pdf CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons thinĀ­king about Prokeyshop the little boy as I finisĀ­hed my CRISC pdf shopĀ­pong in a ttally difĀ­feĀ­rent spiĀ­rit than when 70ā€“461 pdf I had starĀ­ted. And I Prokeyshop kept rememĀ­beĀ­ring Prokeyshop a story I had seen in 300ā€“206 dumps the newsĀ­paĀ­per seveĀ­ral days earĀ­lier about a drunk driĀ­ver hitĀ­ting a 70ā€“461 pdf car and killing7 a little girl and the Mother 1Z0-061 Practice Test was in Prokeyshop serious conĀ­diĀ­tion. The family was deciĀ­ding 300ā€“070 Study Guide 300ā€“070 Study Guide on wheĀ­ther 300ā€“070 Study Guide to remove the life supĀ­port. Now surely this little boy CRISC pdf did not belong with that story.Two days later I 300ā€“070 Study Guide read in the Prokeyshop paper CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons where CAS-002 simuĀ­laĀ­tiĀ­ons the family 300ā€“206 dumps had disĀ­conĀ­necĀ­ted the life supĀ­port and the young woman had 300ā€“206 dumps died. I CRISC pdf could not forĀ­get the little boy and just kept Tpexam wonĀ­deĀ­ring if Tpexam the Tpexam two 70ā€“461 pdf 70ā€“461 pdf were somehow conĀ­necĀ­ted. Later that day, I 300ā€“206 dumps could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeĀ­ral home where the yough woman was CRISC pdf .And there she was holĀ­ding a lovely white rose, the beauĀ­tiĀ­ful doll, and the picĀ­ture of the little boy in the store. 70ā€“461 pdf I left there in CRISC pdf tears, thier life chanĀ­ged foreĀ­ver. The love that CRISC pdf little boy had for his little sisiĀ­ter and 300ā€“206 dumps his mother was overwĀ­hel. And in a split8 second a drunk driĀ­ver had ripped9 the life of that little boy to pieces. 

šŸ”“ Tolbert
Indoor Tolbert beleeft van donĀ­derĀ­dag 21 maart tot en met 30 maart de 31e ediĀ­tie. De voorĀ­beĀ­reiĀ­dinĀ­gen zijn gladĀ­jes verĀ­loĀ­pen. ā€žWe zijn een goed geoĀ­liede machine, iederĀ­een wat er moet gebeuĀ­renā€, zegt voorĀ­zitĀ­ter Johan Breider aan de voorĀ­avond van het evenement.

Indoor Tolbert. Bennie van Es en Maurits van Nassau krijgen de felicitaties van voorzitter Johan Breider.
Johan Breider feliĀ­ciĀ­teert Bennie van Es bij een eerĀ­dere ediĀ­tie van Indoor Tolbert.
šŸ“ø Steven Stegen

Breider zegt tevreĀ­den te zijn over de sponĀ­soĀ­ring en de deelĀ­name. Ook nu weten de Noordelijke topĀ­pers de HJC-manege in Tolbert weer feilĀ­loos te vinĀ­den. Het proĀ­gramma kent geen grote verĀ­rasĀ­sinĀ­gen. Of het moet al het ontĀ­breĀ­ken van de Subtop dresĀ­suur en de tuigĀ­paarĀ­den zijn.

De orgaĀ­niĀ­saĀ­tie heeft daar goede redeĀ­nen voor, zo zegt Breider. ā€žVolgend jaar komen die onderĀ­deĀ­len zeker weer terug. Maar dan hopen we ook gebruik te kunĀ­nen maken van de nieuwe hal die eigeĀ­naar Louwe Mulder gaat bouĀ­wen.ā€ De huiĀ­dige hal is voor een seriĀ­euze tuigĀ­paardĀ­ruĀ­briek eigenĀ­lijk te klein. ā€žEn Subtop wedĀ­strijĀ­den zie je ook steeds meer. Met de nieuwe hal kunĀ­nen we ons volĀ­gend jaar weer onderscheiden.ā€

Voor startĀ­lijsĀ­ten en uitĀ­slaĀ­gen: klik hier

Daarmee mag de 31e ediĀ­tie van Indoor Tolbert misĀ­schien wel als een tusĀ­senĀ­jaar bestemĀ­peĀ­len. Breider is het daar niet mee eens. ā€žJe kunt misĀ­schien van een overĀ­gangsĀ­jaar spreĀ­ken. Laat ik het zo zegĀ­gen: we hebĀ­ben iets om naar uit te kijken.ā€

Indoor Tolbert einĀ­digt op zaterĀ­dagĀ­avond 30 maart met de Grote Prijs, waarin de finaĀ­lisĀ­ten strijĀ­den om de nieuwe paarĀ­denĀ­traiĀ­ler die wordt aanĀ­geĀ­boĀ­den door Eemsned.

Flinke upgrade

Eigenaar Louwe Mulder broedt al lanĀ­ger op een flinke upgrade van zijn bekende hipĀ­pisch comĀ­plex in Tolbert. 

De knoop is nu doorĀ­geĀ­hakt en begin mei gaan de werkĀ­zaamĀ­heĀ­den beginĀ­nen. Er komt een nieuwe hal bij met afmeĀ­tinĀ­gen van 45 bij 100 meter. Daarmee blijft de HJC-manege het toonĀ­aanĀ­geĀ­vende hipĀ­pisch comĀ­plex in het Noorden. 

gerelateerde berichten
Total
4
Share