archief
contact
+31 6 53239630

Evi van Rooij en Renee Hazeleger grij­pen titels op Hippiade pony’s

ERMELO — Evi van Rooij (Z2-dres­suur) en Renee Hazeleger (ZZ-sprin­gen) eis­ten bij de Hippiade voor pony’s de zwaar­ste titels op. Op het zon­over­go­ten kam­pi­oen­schap van de KNHS werd om heel veel titels gestre­den. Het werd een gewel­dig spor­tief feest voor de deel­ne­mers en hun grote aanhang. 

Ermelo
STEGEN.NET | KNHS

Evi van Rooij (Z2-dres­suur) en Renee Hazeleger (ZZ-sprin­gen) eis­ten bij de Hippiade voor pony’s de zwaar­ste titels op. Op het zon­over­go­ten kam­pi­oen­schap van de KNHS werd om heel veel titels gestre­den. Het werd een gewel­dig spor­tief feest voor de deel­ne­mers en hun grote aanhang.

De fina­lis­ten die zich via de regio­kam­pi­oen­schap­pen had­den geplaatst voor de Hippiade wer­den vaak luid­keels aan­ge­moe­digd. Nieuw dit jaar was dat alle dres­suur­kam­pi­oen wer­den ver­wacht bij Medalplaza voor de hul­di­gin­gen, com­pleet met podium, kin­der­bub­bels en paar­de­nidool Jesse Drent. Onder luid applaus van vrien­den, fami­lie en alle aan­we­zi­gen namen de dres­suur­rui­ters hun medaille, rozet en staat­sie­de­ken in ontvangst.

In de Z2-dres­suur cat. D/E trok Evi van Rooij de lijn prach­tig door na haar team­zil­ver op het EK. „Het scheelde maar heel wei­nig”, zegt de win­na­res van de konings­klasse met haar pony King Stayershof’s Jango. „Over het draf­ge­deelte was ik heel tevre­den. De galop­tour kon wat beter, vond ik. Een jury­lid had mij heel hoog, waar­door ik net won. Ik heb al veel titels gewon­nen. Ik wist dat het van­daag een echt sterke rubriek zou wor­den. Ik had niet ver­wacht te win­nen. Samen met Floor, Robin en Mickey heb ik zil­ver behaald op het EK met het team. Individueel was ik acht­ste. Dit is dan wel een mooie bekro­ning van het jaar.”

In het Z1 D/E was de titel voor Jolien Felix uit Hasselt met Golden Challenge. „De men­sen, het applaus, het was heel mooi om mee te maken”, ver­teltze na de hul­di­ging op Medalplaza. De win­na­res van de tweede proef Z1-DE kreeg 69,118% van de jury­le­den voor haar ver­rich­ting met Golden Challenge. Gwen Troquet was de beste in het Z1/Z2 cat. C. Volgens Gwen was haar pony Zandberg’s Diva Izebel van­daag ‘on fire’. 

Springen

Renee Hazeleger was de enige die in het ZZ-DE beide man­ches fout­loos bleef. Daarmee was het goud in de hoog­ste spring­klasse voor de leer­linge van Tom Olsmeijer. Hoe speelde Renee dit klaar? „Ik heb hier hard voor getraind en hard en veel geoe­fend met Panfu van de Bisschop. Hij was best wel stout. Hij bokte altijd in het par­cours, maar dat doet hij geluk­kig niet meer. We heb­ben heel veel dres­suur gere­den om de con­trole te ver­be­te­ren. Springen is het pro­bleem niet.” 

Ze voegt er snel aan toe: „Hij is super lief, geeft kus­jes op com­mando. Hij doet alles wat ik van hem vraag.” Tweede in het kam­pi­oen­schap werd Liz Meenhuis, die met Orlando wel snel­ler reed, maar een foutje kreeg.

Britt Driessen (15) was lest best in de drie­kop­pige bar­rage om de Harcour-prijs in de klasse Z‑DE. „Mijn vader zei dat ik de laat­ste lijn niet eens bin­nen­door hoefde te rij­den. Mijn pony Denzel is al snel van zich­zelf. Milan was vol­gens hem niet eens zo snel.” Daarmee troefde de Limburgse VMBO‑T Milan Morssinkhof met Elle Birken en Nick Nanning met Bugatti af.

Het was al vroeg gezel­lig druk op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. En dat was maar goed ook, want in alle vroegte werd op de Hippiade Pony’s de eer­ste kam­pi­oen sprin­gen gehul­digd. De eer was aan Lex Gijsen die met zijn pony Hopstein Diamond de klasse Z cat. C op zijn naam schreef.

Belangrijkste uit­sla­gen Hippiade 2019

Harcour prijs | klasse ZZ cate­go­rie D/E 1. Renee Hazeleger (PC Voorwaarts, Essen) — Panfu van de Bisschop, 0/0/71.05 sec. 2. Liz Meenhuis (PCde Rossruiters, Rossum Ov.) — Orlando, 4/0/66.69 sec. 3. Siebe Leemans (PC de Drie Beerzen, Oost West en Middelbeers) — Orchid´s Lonette, 4/0/67.57 sec. Harcour prijs | klasse Z cate­go­rie D/E 1. Britt Driessen (PC St. Joris, Beesel) — Denzel, 0/0/0/31.86 sec. 2. Milan Morssinkhof (PC de Trippelaartjes, Hierden) — Elle Birken, 0/0/0/34.42 sec. 3. Nick Nanning (PC de Heideruiters, Ommen) — Bugatti, 0/0/4/48.32 sec. Harcour prijs | klasse Z cate­go­rie C 1. Lex Gijsen (PC Eendracht Pey, Pey) — Hopstein Diamond, 4/0/35.84 sec. 2. Nina van Bladel (PC Wouw Vooruit , Wouw) — Nina´s Hoeve Minstral, 4/0/36.69 sec. 3. Maud Agterberg (PC De Brederoderuiters, Vianen) — Top Quality Girl, 4/0/42.35 Dressuur klasse Z2 cat. D/E 1. Evi van Rooij (St. Jacobus, Den Dungen) — King Stayerhof’s Jango, 73,889% + 76,000% 2. Lara van Nek (Putsche Ruiters, Bernisse) — Baumann’s Despino, 76.068% + 75,958% 3. Floor van der Kuijl (Hummelo, Bronckhorst) — Champ of Daily, 73.675% + 75,958% Dressuur klasse Z1 cat. D/E 1. Jolien Felix (Hasselt) — Golden Challenge, 69,118% 2. Rowena Weggelaar (Grensruiters, Roermond) — Orchid’s Erno, 68,971% 3. Zara van der Werff (Kwintoruiters, Nijefurd), 68,627% Dressuur klasse Z1/Z2 cat. C 1. Gwen Troquet (Blauwe Steen, Wijnandsrade) — Zandberg’s Diva Izebel, 68,632% 2. Jill van Hooff (Duinrakkertjes, Drunen), 65,196% 3. Esmee Boers (Nieuw-Vennep) — Roosendaal’s Miracle, 65,000%

Bron: KNHS

gerelateerde berichten
Total
2
Share