archief
contact
+31 6 53239630

Tolbert heeft primeur met eerste wedstrijd kader­vor­ming en uitzending

📌 TOLBERT — L&R Horse Events en Rijvereniging Annen trap­pen 10 t/m 12 janu­a­ri het jaar af met de Subtop Dressuur drie­daag­se in Tolbert. Het is de eerste K & U wedstrijd van de KNHS. 

📌 Tolbert
📝 STEGEN.NET | L&R Horse Events | KNHS

L&R Horse Events en Rijvereniging Annen trap­pen het jaar af met de Subtop Dressuur drie­daag­se in Tolbert. Na de spring­rui­ters en de lande­lij­ke dres­suur­rui­ters is het in het week­end van 10 tot en met 12 janu­a­ri de beurt aan de Nederlandse dres­suur­top om de nieu­we hal van de HJC mane­ge in Tolbert in te wijden.

De Subtop Dressuur drie­daag­se is de eerste wedstrijd die meetelt voor het nieu­we concept ‘kader­vor­ming en uitzen­ding’ van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Op deze wedstrijd kunnen ruiters een plaats bemach­ti­gen in het (olym­pisch) kader en een start­be­wijs voor inter­na­ti­o­na­le wedstrijden.

Diederik van Silfhout met Pin Rock’s Foxfire Blitz.
📸 Steven Stegen

„We begin­nen op vrij­dag­mid­dag met de Felix Cup, de kader­vor­mings­wed­strijd voor de Z2 pony’s, gevolgd door de Junioren en de Young Riders en de Prix St. Georges. Hierin komen mooie combi­na­ties aan de start zoals Micky Schelstraete, Kimberly Pap en Diederik van Silfhout (foto). Op zater­dag trap­pen we af met de Lichte Tour. ’s Middags aan de juni­o­ren en Young Riders probe­ren een kader­sco­re te beha­len in de Anemone-Greenpoint Cup. ’s Avonds wordt tot slot de Zware Tour en de ZZ-Zwaar verre­den.”, zo beschrijft Lineke Meursing van L&R Horse Events de eerste twee dagen van het concours.

„Op zondag slui­ten we de ZZ-Zwaar en de Lichte Tour-rubrie­ken af met een ereron­de te paard voor de beste drie combi­na­ties van elke rubriek. Dat geeft altijd een erg mooie sfeer en dank­zij onze spon­so­ren kunnen wij de ruiters prach­ti­ge extra prij­zen aanbieden.”

„Tot slot op de zondag­mid­dag komt er een prach­ti­ge groep Children en Zware Tour-ruiters in de baan voor de kader­vor­ming. Zo komen er in de Grand Prix maar liefst 21 ruiters, zoals Hans Peter Minderhoud, Thamar Zweistra, Diederik van Silfhout, Daniëlle Heijkoop, Joyce Lenaerts, Agaath van der Lei en Noordelijke toppers zoals Veronique Roerink en Nars Gottmer, aan de start”, voegt Meursing er aan toe. 

Wedstrijden Kadervorming en Uitzending

Vanaf 1 janu­a­ri gaat de KNHS werken met zoge­naam­de ‘Wedstrijden Kadervorming en Uitzending’ voor de dres­suur­rui­ters. Een systeem dat bij moet dragen aan het verder verster­ken van deze disci­pli­ne. Daarnaast worden de kader­nor­men voor de seni­o­ren iets verhoogd.

De huidi­ge nati­o­na­le wedstrij­den voor kader­vor­ming kunnen door de verde­re profes­si­o­na­li­se­ring van de sport wat aanpas­sin­gen gebrui­ken. Daarnaast zullen de Wedstrijden Kadervorming en Uitzending (K & U) een twee­de belang­rij­ke func­tie krij­gen, ze worden van invloed op uitzen­ding naar FEI wedstrij­den (CDI’s).

De K & U wedstrij­den zullen eens per maand verre­den worden. Daarmee wordt een verde­re versplin­te­ring van de kader­vor­mings­wed­strij­den tegen gegaan. Doordat de wedstrij­den op repre­sen­ta­tie­ve evene­men­ten en accom­mo­da­ties worden geor­ga­ni­seerd, krij­gen zowel de bonds­coa­ches als deel­ne­mers een realis­tisch beeld van de pres­ta­ties van de combinaties.

K & U wedstrij­den zijn in 2020 onder ande­re in Tolbert (11 en 12 janu­a­ri), De Meern (22 en 23 febru­a­ri), Schijndel (21 en 22 maart), Geesteren (25 en moge­lijk 26 april), Oud-Beijerland (9 en 10 mei), Exloo (27 en 28 juni) en Nieuw en Sint Joostland (7 t/m 12 juli).

Bron: KNHS


gerelateerde berichten
Total
58
Share