archief
contact
+31 6 53239630

Tweede edi­tie Drentse veu­len­vei­ling in de startblokken

ūüďĆ ASSEN ‚ÄĒ De tweede edi¬≠tie van de Drentse Veulenveiling is op vrij¬≠dag 26 augus¬≠tus bij de Sunrise Stables in Assen. Het eve¬≠ne¬≠ment komt voort uit de voor¬≠ma¬≠lige veu¬≠len¬≠vei¬≠ling in Dwingeloo. De ver¬≠hui¬≠zing naar Assen bleek vorige jaar al een goede greep. 
Veulenveiling Dwingeloo Oristo

ūüďĆ ASSEN ‚ÄĒ Het veu¬≠len¬≠sei¬≠zoen is in volle gang, net als de voor¬≠be¬≠rei¬≠din¬≠gen voor de tweede Drentse Veulenveiling. Deze wordt op vrij¬≠dag 26 augus¬≠tus bij de Sunrise Stables in Assen geor¬≠ga¬≠ni¬≠seerd. Arjen Vos, voor¬≠zit¬≠ter van de stich¬≠ting Drentse Veulenveiling, geniet nog na van de eer¬≠ste edi¬≠tie in 2021.

Vorig jaar werd er een mooie selec¬≠tie veu¬≠lens geveild die goed werd ver¬≠kocht, de accom¬≠mo¬≠da¬≠tie vol¬≠deed aan alle ver¬≠wach¬≠tin¬≠gen en er heerste een gezel¬≠lige sfeer. ‚ÄěKortom, alle ingre¬≠di¬≠√ęn¬≠ten zijn aan¬≠we¬≠zig om een tweede veu¬≠len¬≠vei¬≠ling in Assen te orga¬≠ni¬≠se¬≠ren‚ÄĚ, aldus een tevre¬≠den Arjen Vos.

De erva¬≠ren en fana¬≠tieke selec¬≠tie¬≠com¬≠mis¬≠sie bestaande uit Matthieu Frings, Wicher Vlot, Mense Toering gaat bin¬≠nen¬≠kort weer op pad gaat om veu¬≠lens te selec¬≠te¬≠ren. De selec¬≠tie¬≠com¬≠mis¬≠sie geniet het ver¬≠trou¬≠wen van de fok¬≠kers en daarom is het bestuur ervan over¬≠tuigd dat er ook dit jaar weer mooie dres¬≠suur- en spring¬≠veu¬≠lens geveild kun¬≠nen wor¬≠den in Assen.

Talent naar SFN

De selec­tie­com­mis­sie beoor­deelt de aan­ge­bo­den veu­lens en nodigt deze ver­vol­gens uit voor de selec­tie­dag en voor de foto-/vi­deo­dag. Dat de com­mis­sie oog heeft voor talent blijkt wel uit het feit dat eind vorig jaar het Springpaard Fonds Nederland (SFN) de vier­ja­rige Mister SFN heeft aan­ge­kocht. Dit paard werd als veu­len geveild op onze veiling.

Ook dit jaar kan de Drentse Veulenveiling weer reke­nen op de mede­wer­king van diverse heng­sten­hou­ders die hun accom­mo­da­tie beschik­baar stel­len voor een selec­tie­dag. Zo wor­den de veu­lens o.a. gese­lec­teerd bij Team Nijhof, Reinie Tewis, VDL Stud, Zwartjens Sporthores, Stal Albert Lueks, Stal Veenstra, Delta Manege en Stal Wilting. Tijdens de foto-/vi­deo­dag en tij­dens de vei­ling zul­len stu­den­ten, die een hip­pi­sche oplei­ding aan MBO Terra vol­gen, mee­wer­ken aan een goed ver­loop, waar­door zij het geleerde direct in de prak­tijk kun­nen brengen.

Veiling

Tijdens de vei¬≠ling op 26 augus¬≠tus wor¬≠den de veu¬≠lens gepre¬≠sen¬≠teerd. Onder lei¬≠ding van erva¬≠ren vei¬≠ling¬≠mees¬≠ter Johan Wilmink wordt gepro¬≠beerd om ieder veu¬≠len zo goed moge¬≠lijk te verkopen. 

Kopers kun¬≠nen niet alleen fysiek bie¬≠den maar ook online want ook tij¬≠dens deze edi¬≠tie maakt de Drentse Veulenveiling opnieuw gebruik van ClipMyHorse. ‚ÄěAl hopen we natuur¬≠lijk dat de kopers op 26 augus¬≠tus zelf aan¬≠we¬≠zig zul¬≠len zijn in Assen. Mede omdat het bestuur van de Drentse Veulenveiling de gezel¬≠lig¬≠heid hoog in het vaan¬≠del heeft staan‚ÄĚ, besluit Arjen Vos.


gerelateerde berichten
Total
2
Share